Uutiset 16.05.2023
Jaa:

Miksi tehdä asiakastyytyväisyystutkimuksia?

Asiakastyytyväisyystutkimukset ovat tärkeitä työkaluja asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä. Ne auttavat yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin, tarjoamaan parempaa palvelua ja tuotteita sekä luomaan kilpailuetua markkinoilla.

Asiakastyytyväisyystutkimuksia kannattaa tehdä useista syistä:

Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen: Asiakastyytyväisyystutkimukset auttavat yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita, odotuksia ja mieltymyksiä. Tämä tieto on arvokasta liiketoiminnan kehittämisessä ja tuotekehityksessä. Kun yritys tietää, mitä asiakkaat haluavat ja odottavat, se voi kehittää tarjontaansa vastaamaan näitä tarpeita paremmin.

Palautteen kerääminen: Asiakastyytyväisyystutkimukset antavat yrityksille arvokasta palautetta omista tuotteistaan, palveluistaan ja asiakaskokemuksistaan. Asiakaspalaute auttaa yritystä ymmärtämään vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä tunnistamaan kehityskohteita. Tämä auttaa yritystä parantamaan toimintaansa ja tarjoamaan entistä parempaa asiakaspalvelua.

Kilpailuedun luominen: Asiakastyytyväisyystutkimusten avulla yritykset voivat saada kilpailuetua markkinoilla. Jos yritys kykenee tarjoamaan asiakkailleen erinomaisen kokemuksen ja täyttämään heidän tarpeensa paremmin kuin kilpailijat, se voi houkutella ja pitää asiakkaita luonaan. Tyytyväiset asiakkaat ovat myös taipuvaisempia suosittelemaan yritystä muille, mikä voi lisätä uusien asiakkaiden hankintaa.

Ongelmien havaitseminen varhaisessa vaiheessa: Asiakastyytyväisyystutkimusten avulla yritykset voivat havaita mahdolliset ongelmat tai pettymykset asiakaskokemuksessa varhaisessa vaiheessa. Näin yritys voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ongelmien korjaamiseksi ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vahinkoja tai menetyksiä. Tämä auttaa yritystä pitämään asiakkaansa tyytyväisinä ja välttämään negatiivista julkisuutta.

Päätöksenteon tukeminen: Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset tarjoavat yrityksille objektiivista tietoa, jota voidaan käyttää päätöksenteossa. Tietoon perustuvat päätökset ovat usein parempia ja vähemmän riskialttiita kuin intuitiiviset päätökset. Tutkimustulokset voivat auttaa yritystä priorisoimaan kehitystoimenpiteitä, kohdentamaan resursseja oikein ja suuntaamaan markkinointitoimenpiteitä tehokkaasti.

Taloustutkimuksen Asiakassuhde-tutkimus tuottaa konkreettista, hyödynnettävissä olevaa tietoa asiakaskokemuksesta ja -tyytyväisyydestä sekä uskollisuudesta yrityksen/organisaation toiminnan edelleen kehittämiseksi. Laajimmassa muodossaan se hyödyntää tehokkaasti kaikkia asiakassuhdetutkimusten keskeisimpiä mittareita. Näitä ovat asiakastyytyväisyys- ja asiakasuskollisuusindeksit, vahvuus/heikkous- ja kehityskohdenelikentät, osatekijöiden luokitteluanalyysit sekä NPS ja asioinnin helppouden tutkiminen CES. Taloustutkimuksella on myös tietopankit keskeisimmistä mittareista, jolloin tutkimusta hyödyntävien yritysten tulokset voidaan suhteuttaa yleiseen tasoon.

Konseptimme on testattu ja toimiva kokonaisuus erilaisten yritysten/organisaatioiden asiakkaiden tyytyväisyyden ja uskollisuuden tutkimiseen. Taloustutkimuksella on vuosikymmenten kokemus eri tiedonkeruumenetelmistä ja myös kansainvälisistä eri maissa toteutettavista asiakassuhdetutkimuskokonaisuuksista.

Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi asiakassuhdetutkimuksiin liittyvissä ja muissakin tutkimusasioissa.

OTA YHTEYTTÄ

Senior Insight Manager
Juha Lemmetyinen
Puh. 010 758 5279
juha.lemmetyinen@taloustutkimus.fi