Uutiset 12.03.2018
Jaa:

Median kulutus on keskittynyt digitaalisiin kanaviin

Digitaalisilla mediasisällöillä on keskeinen rooli kuluttajien mediapäivässä ja mediasisältöjen seuraaminen näyttääkin keskittyneen digitaalisiin kanaviin. Eri medioihin käytetystä kokonaisajasta sosiaalisen median osuus on huomattava, sillä runsas viidennes suomalaisista viettää eniten aikaa sosiaalisen median parissa. Alle 34-vuotiaiden kohdalla osuus on 40 %.

TV-sisältöjen katsominen on vahvasti siirtymässä alustoille, joiden katsomisajankohdan kuluttaja voi itse valita, sillä enää puolet TV-sisältöjen kokonaiskatseluajasta on niin sanottua live-katselua (=perinteinen katselu ohjelman lähetyksen aikana). Alle 35-vuotiailla live-katselun osuus on noin kolmasosa kokonaiskatseluajasta.

Nuorten tavoittamisessa parhaiten toimivat eri pikaviestipalvelut (WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat), 15–24-vuotiaista 93 % käyttää pikaviestipalveluja päivittäin.

Tilaamalla vastavalmistuneen Median käyttö ja roolit -tutkimuksen tiedät, miltä suomalaisten mediapäivä näyttää, miten ajan käyttö jakaantuu eri kanavien kesken, millainen rooli eri medioilla on kuluttajien arjessa, ja ennen kaikkea millä mediaratkaisuilla tavoitat parhaiten omat kohdeyleisösi.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin helmikuussa 2018 ja siihen vastasi 1544 kuluttajaa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset.

Lisätietoja tutkimuksesta:
tutkimuspäällikkö Anne Melander
anne.melander@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5356