Uutiset 11.09.2018
Jaa:

MaxDiff on tehokkain keino selvittää preferenssit

Onko sinusta tuntunut joskus siltä, että perinteisillä asteikollisilla kysymyksillä ei saa riittävästi insightia siitä, mikä on kohderyhmällesi todella tärkeää tai mikä heitä eniten kiinnostaa? Silloin MaxDiff tarjoaa sinulle ratkaisun.

 

MaxDiff on menetelmä, jolla voidaan analysoida tehokkaasti ja tarkasti kohderyhmäsi preferenssit pitkästäkin listasta asioita. Tutkittavat asiat voivat esimerkiksi olla viestejä, tuotehyötyjä, kuvia, tuotenimiä, brändejä, ominaisuuksia, tuotepakkauksia, ja monia muita asioita.
 

Preferenssijärjestyksen lisäksi MaxDiff-analyysi tuottaa tutkittavien asioiden suhteellisesta tärkeyttä kuvaavan tuloksen. Näin voidaan varmistua siitä, että tutkimuksen tulosten pohjalta tehtävissä päätöksissä huomioidaan kaikki tärkeät asiat. Jos vastaajia pyydettäisiin asettamaan asiat vain tärkeysjärjestykseen, niin asioiden välistä suhteellista tärkeyttä ei voida mitata. Tulisiko tuloksista tällöin huomioida vain useimmin ensimmäiseksi sijoitettu asia? Vai kaksi korkeimmalle sijoitettua asiaa?
 

MaxDiff-menetelmä sopii erittäin hyvin useissa maissa tehtäviin tutkimuksiin, sillä eri kulttuureissa on erilaisia tapoja käyttää vastausasteikkoja. MaxDiff poistaa erilaisesta asteikkojen käytöstä mahdollisesti syntyvän eron eri maiden tuloksia vertailtaessa.
 

Ja koska MaxDiff analyysit tehdään vastaajakohtaisesti, niin tulokset ovat hyödynnettävissä myös vastaajien segmentoitiin. Tuotteen tai palvelun ominaisuuksien tärkeys vaihtelee usein hyvinkin paljon vastaajien kesken ja siksi on hyödyllistä muodostaa ryhmiä, joilla on toisistaan poikkeavat preferenssit. Näin markkinointiviestinnän sisältöjä voidaan suunnitella eri asiakasryhmille ja tavoittaa mahdollisimman suuren osan asiakaista heitä puhuttelevalla viestinnällä.

 

Jos olet kiinnostunut keskustelemaan MaxDiff-menetelmän hyödyntämisestä, niin ole yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi Taloustutkimuksessa tai tutkimusjohtaja Marko Perälahteen, marko.peralahti@taloustutkimus.fi, p. 010 758 5290.