Uutiset 09.06.2020
Jaa:

Maailman suurin ikääntymistutkimus kartoittaa koronan vaikutuksia

SHARE on maailman suurin ikääntymistutkimus, jota on tehty Suomessa vuodesta 2016. Monitieteellisessä tutkimuksessa kartoitetaan yli 50-vuotiaan väestön terveyttä, sosiaalisia suhteita ja taloudellista tilannetta. Toinen tutkimuskierros on ollut käynnissä viime syksystä lähtien ja kesäkuussa käynnistyy lisäkierros, jossa tutkitaan koronan vaikutuksia yli 50-vuotiaiden elämään.

Vastaajilta kysytään muun muassa, millaisia terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia koronalla on ollut. Onko vastaaja joutunut esimerkiksi luopumaan työpaikastaan tai siirtymään etätöihin? Entä millainen vaikutus koronalla on ollut vastaajien sosiaalisiin suhteisiin? Tutkimus tehdään harmonisoituina puhelinhaastatteluina 27 Euroopan maassa sekä Israelissa ja tulokset ovat näin vertailukelpoisia keskenään.

Vastaajat ovat osallistuneet vähintään toiseen Suomessa aiemmin tehdyistä haastattelukierroksista, joten korona-aineisto liitetään heiltä kerättyyn pitkittäisdataan. Näin voidaan kartoittaa muutoksia vastaajapopulaation keskuudessa. Maiden välisen vertailtavuuden vuoksi voidaan myös nähdä, millaisia eroja koronan vaikutuksissa on ollut yli 50-vuotiaiden keskuudessa eri maissa.

Taloustutkimuksella haastattelut tekevät ikäihmisten haastatteluihin erikseen koulutetut haastattelijat. Tutut haastattelijat ottavat vastaajiin yhteyttä kesän aikana. Tiedonkeruu on tarkoitus saada päätökseen elokuun alkuun mennessä.

Lisätietoja: 
www.vaestoliitto.fi/share

Sakari Sandqvist
Senior Insight Manager
Taloustutkimus Oy
p. 010 758 5557, sakari.sandqvist@taloustutkimus.fi