Uutiset 14.08.2018
Jaa:

Luotettavuus ylivoimaisesti tärkein vaatimus ylimmän johdon suorahakuprosessissa

Suomen suurimpien yritysten päättäjille tehdyn tutkimuksen mukaan luotettavuus, kontaktiverkosto sekä asiakastarpeen ja yrityskulttuurin ymmärtäminen ovat tärkeimpien vaatimusten joukossa valittaessa ylimmän johdon suorahakupalveluita tarjoavaa yritystä.

Suorahakuala kaipaa tutkimuksen mukaan edelleen uudistumista. Suorahakutoiminnasta tulisi tehdä helpommin lähestyttävää, myös hakijoiden kannalta. Kandidaatteja tulisi etsiä erilaisilla/uusilla tavoilla ja CV:n sijaan pitäisi katsoa entistä enemmän hakijan persoonaa ja miettiä sopivuutta tehtävään sitä kautta. Pystyvätkö vanhat, perinteiset toimijat tähän vai pääsevätkö uudet, ketterämmät toimijat valtaamaan alaa? Selkeä edelläkävijän asema on vielä vailla omistajaa.

Ylimmän johdon suorahaussa spontaanisti tunnetuimmat toimijat Suomessa ovat MPS Executive Search sekä selvästi tunnettuuttaan kasvattaneet Boyden ja Heidrick & Struggles.

Ylimmän johdon suorahakualan yritysten imagoa mitattiin 11 yrityskuvatekijällä (mm. edelläkävijyys alalla, hyvämaineisuus, luotettavuus, helppo lähestyttävyys ja asiantunteva henkilöstö). Kokonaisuutena parhaiten pärjäsivät Heidrick & Struggles ja Russell Reynolds Associates, jotka kumpikin ylsivät yhdeksässä tekijässä kolmen parhaan joukkoon.

Tunnettuuden ja imagon lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sitä, kuinka todennäköisesti niitä käytettäisiin ylimmän johdon suorahakuun, mikä olisi ensisijainen valinta tällä hetkellä ja kuinka todennäköisesti yritykseen asiakassuhteessa olleet suosittelisivat sitä. Tutkimuksessa arvioitiin tarkemmin kahtatoista alan keskeistä toimijaa. Tutkimuksessa annettiin myös runsaasti avointa palautetta tutkituista yrityksistä, suorahakutoimeksiannon onnistumisen mittareista sekä tulevaisuuden toiveista alalla.

 

Näin tutkimus tehtiin

Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten tunnettuus- ja yrityskuvatutkimus toteutettiin nyt toista kertaa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomen suurimpien (top500) yritysten hallituksen puheenjohtajat, toimitusjohtajat ja henkilöstöjohtajat, jotka olivat käyttäneet alan palveluita ylimmän johdon suorahaussa. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi loppukeväästä 200 päättäjää.

Haluatteko tietää tarkemmin, kuinka Teidän yrityksenne pärjäsi muiden tutkittujen toimijoiden joukossa? Tai oletteko hakemassa henkilöä yrityksenne johtoon ja mietitte, mikä olisi paras suorahakualan yritys auttamaan teitä tässä tehtävässä. Tilaamalla tutkimuksen tulokset saatte tietää kuinka alan yritykset ovat onnistuneet.

 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa tutkimuspäällikkö Sirpa Vinni, puh. 010 758 5246 tai sirpa.vinni@taloustutkimus.fi.