Kuntien ja kaupunkien sekä maakuntien ja seutujen tutkimukset

Kuntien ja kaupunkien sekä maakuntien ja seutujen tutkimukset

08.10.2019

Näinä aikoina, kun kuulemme uutisia siitä, että suurin osa Suomen kunnista ja yleensä alueista on väestökehityksen näkökulmasta häviäjiä, on entistä tärkeämpää tunnistaa, mitä kohderyhmien mielissä liikkuu. Mikä on asemanne nykyisten ja potentiaalisten asukkaidenne, kaupallisten palvelun tarjoajien ja potentiaalisten työntekijöiden silmissä?

Tutkimusten avulla voimme selvittää, miten voisitte erottua kilpailussa asukkaista, kyvykkäistä työntekijöistä ja muista teille tärkeistä kohderyhmistä. Taloustutkimus on kokenut kunta- ja alueiden tutkija. Teemme vuosittain useita asukastutkimuksia, muuttotutkimuksia, bränditutkimuksia erilaisille kunnille ja kaupungeille, maakunnille ja seuduille, pienille ja isoille. Palvelujemme käyttö on vaivatonta, se ei työllistä teitä.

KUINKA ONNELLISIA ASUKKAANNE OVAT?

  • Onnentunne on yksi keskeisimmin asukastyytyväisyyteen vaikuttavista asioista. Kuinka onnellisia teidän asukkaanne ovat? Ovatko he onnellisempia kuin suomalaiset tai samankokoisissa kunnissa tai samanlaisilla alueilla yleensä asuvat? Kattavan tietopankkimme myötä teemme teille asukastutkimuksen vaivattomasti ja kerromme teille asemanne.
  • Strategiassanne olette määritelleet mitä haluatte olla. Me mittaamme, mitä asukkaanne teistä ajattelevat, onko heillä muuttoaikeita, mihin he ovat tyytyväisiä, ovatko he onnellisia? Millainen vaikutus eri asioilla on asukastyytyväisyyteenne tai kokonaisnäkemykseenne teistä? Mihin kannattaa kiinnittää jatkossa huomiota?

                                → Asukastutkimus

MITEN KUNTASI TAI ALUEESI TUNNETAAN MUUALLA?

  • Ilman tunnettuutta ei voi olla kiinnostusta. Mikä on potentiaalisin kohderyhmänne ja vaikutusalueenne? Oletteko kiinnostava matkailukohde? Tai vapaa-ajan asumisen kohteena? Me mittaamme ja kerromme, miten teidät tunnetaan ja mikä on kiinnostuksen taso.

                                → Bränditutkimus

MISTÄ TEIDÄT TUNNETAAN? MITÄ TEISTÄ TULEE MIELEEN?

  • Elämme mielikuvien maailmassa. Millaisia mielikuvia teistä on muodostunut? Ovatko mielikuvat oikeita? Mitä tapahtumianne tai vierailukohteitanne tunnetaan? Mitkä niistä kiinnostavat? Kiinnostatteko asuinpaikkana?

                                → Bränditutkimus

MITEN KUNTAANNE ARVOSTETAAN? MITKÄ OVAT VAHVUUTENNE? MITÄ KANNATTAA KEHITTÄÄ?

  • Vetoaako strategianne muualla asuviin? Millainen vaikutus eri asioilla on kokonaisnäkemykseenne teistä? Tai muuttovalmiuteen kuntaanne tai alueellenne? Mihin kannattaa kiinnittää jatkossa huomiota?

                                → Bränditutkimus
                                → Asukastutkimus
                                → Muuttotutkimus

KIINNOSTATTEKO PALUUMUUTTAJIA?

  • Muuttotutkimuksemme avulla voimme rakentaa teille kokonaisuuden, jolla saatte selville ulos- ja/tai sisäänmuuttajien motiivit ja mahdollisten paluumuuttajien kiinnostuksen palata takaisin?

                                → Muuttotutkimus

ONKO VIESTINTÄÄNNE HUOMATTU? SEURATAANKO TEITÄ SOMESSA? MITÄ SIITÄ AJATELLAAN? MILLAINEN KUVA TEISTÄ ON VIESTINNÄN MYÖTÄ SYNTYNYT?

  • Viestintä on työkalu tunnettuuden luomiseen, mielikuvien synnyttämiseen ja informaation jakamiseen. Miten se on teillä onnistunut?

                                → Bränditutkimus
                                → Asukastutkimus

Ota yhteyttä, sovitaan tapaaminen tai videoneuvottelu tarpeidenne kartoitusta ja tutkimusten esittelyä varten.

Timo Myllymäki, tutkimuspäällikkö, timo.myllymaki@taloustutkimus.fi, p. 010 758 5441.

Arkistoon