Uutiset 23.08.2023
Jaa:

Kuinka hyvin henkilöstö on omaksunut organisaation strategian?

Toimiva strategia jalkautettuna käytäntöön on tuloksellisen toiminnan perusta. Strategian muuttuessa tai sitä päivitettäessä on myös tärkeää sekä jalkauttaa uudistus tai muutokset että mitata, miten jalkauttamisessa on onnistuttu.

Miten strategian jalkauttaminen on onnistunut organisaatiossanne?

Taloustutkimuksen Strategiaportaat-tutkimuksen avulla strategian jalkauttamisen onnistumisen mittaaminen sujuu helposti. Samalla voidaan selvittää, kuinka suuri vaikutus strategian tuntemisella on vaikkapa työntekijäkokemukseen tai suositteluhalukkuuteen eli eNPS:ään.

Strategiaportaat-tutkimus selvittää, miten organisaatiossa on onnistuttu strategian laatimisessa ja sen läpiviennissä. Organisaation strategian tuntemista selvitetään sekä spontaanisti että autetusti. Lisäksi selvitetään, onko strategia selkeä, ymmärrettävä ja helposti saatavilla, kuinka hyvin strategia on kuvattu, miten se toimii käytännön tasolla ja kuinka helppoa strategian toteuttaminen on omissa työtehtävissä.

Näiden tietojen avulla saadaan rakennettua porrasanalyysi, joka kertoo, miten strategian jalkauttamisessa on onnistuttu. Mallikuva osoittaa myös, miten strategian jalkautumisen onnistuminen vaikuttaa tyytyväisyyteen organisaatiosta työnantajana.

Taloustutkimuksella on myös runsaan 4 000 vastaajan tietopankki, josta voi poimia esimerkiksi oman toimialan vastaajat vertailuryhmäksi. Tiedot on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelissa tammikuussa 2023. Vastaajat ovat työssäkäyviä 18–65-vuotiaita koko Suomen alueelta (pl. Ahvenanmaa).

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa Strategiaportaista, kerron mielelläni lisää!

Paula Lehto
Senior Insight Manager
puh. 010 758 5275
paula.lehto@taloustutkimus.fi