Koronavirusepidemian vaikutukset kuluttajien käyttäytymiseen

Koronavirusepidemian vaikutukset kuluttajien käyttäytymiseen

26.03.2020

Taloustutkimus on käynnistänyt tutkimuksen, joka seuraa koronavirusepidemian vaikutuksia suomalaisten elämään – erityisesti kulutuskäyttäytymisessä ja kansalaisten tunnetiloissa.

Saimme käsiimme ensimmäiset tulokset Korona-seurantatutkimuksestamme. Sen mukaan tässä tilanteessa, viikolla 13, suomalaiset eivät ole vielä kovin huolissaan omasta tilanteestaan, mutta kylläkin vanhempiensa/isovanhempien terveydestä. Viesti koronaviruksen vaarallisuudesta ikäihmisille näyttää olevan mennyt siis aika hyvin perille. Epidemia on muuttanut suomalaisten käyttäytymistä hyvin paljon, se on vaikuttanut sekä liikkumiseen, liikkumisvälineisiin että sosiaalisiin kontakteihin ylipäätään – tulosten valossa sosiaalista etäisyyttä on siis väestössä otettu. Siihen on myös perusteita, sillä suuri osa aikuisikäisistä suomalaisista kuuluu ns. kohonneen riskin ryhmiin pandemian osalta.

Taloustutkimuksen koronaviruksen vaikutukset -seurantatukimus

Millaisesta tutkimuksesta on kyse?

Taloustutkimus on käynnistänyt tutkimuksen, joka seuraa koronavirusepidemian vaikutuksia suomalaisten elämään – erityisesti kulutuskäyttäytymisessä ja kansalaisten tunnetiloissa. Koronavirusepidemia on jo nyt vaikuttanut merkittävästi suomalaisten arkeen ja elämään. Epidemian leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitukset vaikuttavat myös yritysten toimintoihin ja tulevaisuuden näkymiin. Nyt käynnistettävän seurantatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten kansalaiset reagoivat pandemiaan, ja miten muutokset vaikuttavat ihmisiin ja kuluttajakäyttäytymiseen eri toimialoilla. 

Tutkimuksen avulla pystytään myös ennakoimaan, milloin kulutuskäyttäytymisessä tapahtuu muutos positiiviseen suuntaan. Tämän ennakoivan tiedon avulla yrityksellä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet olla valmiina siinä vaiheessa, kun epidemian vuoksi tehdyt, kuluttajien arkea rajoittavat toimenpiteet poistuvat ja kulutuskäyttäytyminen palaa hiljalleen ennalleen.

Koronavirusepidemian vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen seurataan viikoittain puhelinhaastatteluilla.
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 15–79-vuotiaat suomalaiset ja vastaajamäärä/viikko on 1 000 henkilöä.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Anne Melander
+358 50 522 2369
anne.melander@taloustutkimus.fi

Arkistoon