Uutiset 15.04.2020
Jaa:

Koronavirusepidemian vaikutukset kuluttajien käyttäytymiseen

Taloustutkimus on käynnistänyt tutkimuksen, jonka avulla seuraamme koronavirusepidemian vaikutuksia suomalaisten elämään – erityisesti kulutuskäyttäytymisessä ja kansalaisten tunnetiloissa.

Sosiaalinen etäisyys pitää

Sosiaalisen etäisyyden pitäminen on jopa voimistunut suomalaisten keskuudessa viime viikkoina. Korona-seurantatutkimuksemme kertoo, että kun viikolla 12 suomalaisista 76 % oli vähentänyt vierailujaan ystävien/sukulaistensa luona/kanssa, niin viikolla 14 vastaava tulos oli jo 88 %.Viikolla 13 suomalaiset eivät olleet vielä kovin huolissaan omasta tilanteestaan, mutta kylläkin vanhempiensa/isovanhempien terveydestä. Viesti koronaviruksen vaarallisuudesta ikäihmisille näyttää menneen siis aika hyvin perille. Epidemia on muuttanut suomalaisten käyttäytymistä hyvin paljon, se on vaikuttanut sekä liikkumiseen, liikkumisvälineisiin että sosiaalisiin kontakteihin ylipäätään – tulosten valossa sosiaalista etäisyyttä on siis väestössä otettu. Siihen on myös perusteita, sillä suuri osa aikuisikäisistä suomalaisista kuuluu pandemiassa ns. kohonneen riskin ryhmiin.

Taloustutkimuksen koronaviruksen vaikutukset -seurantatukimus


Millaisesta tutkimuksesta on kyse?

Taloustutkimus on käynnistänyt tutkimuksen, joka seuraa koronavirusepidemian vaikutuksia suomalaisten elämään – erityisesti kulutuskäyttäytymisessä ja kansalaisten tunnetiloissa. Koronavirusepidemia on jo nyt vaikuttanut merkittävästi suomalaisten arkeen ja elämään. Epidemian leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitukset vaikuttavat myös yritysten toimintoihin ja tulevaisuuden näkymiin. Seurantatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten kansalaiset reagoivat pandemiaan, ja miten muutokset vaikuttavat ihmisiin ja kuluttajakäyttäytymiseen eri toimialoilla. 

Tutkimuksen avulla pystytään myös ennakoimaan, milloin kulutuskäyttäytymisessä tapahtuu muutos positiiviseen suuntaan. Tämän ennakoivan tiedon avulla yrityksillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet olla valmiina siinä vaiheessa, kun epidemian vuoksi tehdyt, kuluttajien arkea rajoittavat toimenpiteet poistuvat ja kulutuskäyttäytyminen palaa hiljalleen ennalleen.

Koronavirusepidemian vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen seurataan viikoittain puhelinhaastatteluilla.
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 15–79-vuotiaat suomalaiset ja vastaajamäärä/viikko on 1 000 henkilöä.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Anne Melander
+358 50 522 2369
anne.melander@taloustutkimus.fi