Uutiset 26.04.2019
Jaa:

Korkeakoulujen imagotutkimus on valmistunut

Taloustutkimus selvitti 18. kerran suomalaisten korkeakoulujen imagoa suomalaisten alle 30-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Erilaisten yleisten koulutusaiheisten asioiden lisäksi selvitimme miten hyvin korkeakouluja tunnetaan ja miten niitä arvioidaan kokonaisuudessaan sekä erilaisten imagotekijöiden avulla mitattuna.

AMMATTIKORKEAKOULUT

Kyselyyn vastanneet nuoret tunsivat ammattikorkeakouluista useimmin:

 1. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun (48 %) 
 2. Poliisiammattikorkeakoulun (41 %)
 3. Metropolia Ammattikorkeakoulun (36 %).

Nuoret antoivat tuntemilleen korkeakouluille kokonaisarvosanan asteikolla 4-10. Tällä mittarilla mitattuna arvostetuimmat ammattikorkeakoulut ovat:

 1. Tampereen amk (8,00) 
 2. Oulun amk (7,93)
 3. Saimaan amk (7,92)
 4. Poliisiammattikorkeakoulu (7,90)
 5. Turun amk (7,82).

Ammattikorkeakoulujen imagoa selvitettiin myös yhdeksän imagotekijän avulla ja useimmin TOP 3 -ammattikorkeakoulujen joukkoon näissä sijoittuivat:

 • Tamk, 7 kertaa
 • Polamk, 5 kertaa
 • Lapin amk, 4 kertaa
 • Saimaan amk, 3 kertaa
 • Oamk ja Turun amk, molemmat 2 kertaa.
 • Kertaalleen TOP 3- ammattikorkeakoulujen joukkoon ylsivät myös Arcada, Jamk, Lamk sekä Xamk.

Ammattikorkeakoulujen imago on keskimäärin melko myönteinen koulutusalojen kiinnostavuudessa, opetuksen tasossa, sijaintipaikkakunnan houkuttelevuudessa, maineessa opiskelupaikkana, tutkinnon arvostuksessa työmarkkinoilla, kansainvälisten mahdollisuuksien tarjoamisessa, näkymisessä mediassa/somessa ja www-sivujen informatiivisuudessa. Missään imagotekijässä ammattikorkeakouluja keskimäärin ei arvioida kovin kielteisesti.

YLIOPISTOT

Kyselyyn vastanneet nuoret tuntevat yliopistoista useimmin:

 1. Aalto-yliopiston (70 %)
 2. Helsingin yliopiston (58 %)
 3.  Jyväskylän yliopiston (40 %).

Nuoret antoivat tuntemilleen korkeakouluille kokonaisarvosanan asteikolla 4-10. Tällä mittarilla mitattuna arvostetuimmat yliopistot ovat:

 1. Helsingin yliopisto (8,56) 
 2. Turun yliopisto (8,44)
 3. Aalto-yliopisto (8,40)
 4. Tampereen yliopisto (8,39)
 5. Jyväskylän yliopisto (8,12).

Myös yliopistojen imagoa selvitettiin yhdeksän imagotekijän avulla ja useimmin TOP 3 -yliopistojen joukkoon näissä sijoittuivat seuraavat yliopistot:

 • Helsinki 8 kertaa
 • Aalto 6 kertaa
 • Tampere 5 kertaa
 • Turku 4 kertaa
 • LUT 3 kertaa
 • Hanken 2 kertaa.
 • Kertaalleen TOP3 -yliopistojen joukkoon sijoittuu myös Jyväskylä.

Yliopistojen imago on keskimäärin hyvin myönteinen koulutusalojen kiinnostavuudessa, opetuksen tasossa, maineessa opiskelupaikkana, tutkinnon arvostuksessa työmarkkinoilla sekä kansainvälisten mahdollisuuksien tarjoamisessa. Lisäksi melko myönteisenä yliopistoja keskimäärin arvioidaan sijaintipaikkakunnan houkuttelevuudessa, edukseen erottumisessa muista korkeakouluista, näkymisessä mediassa/somessa ja www-sivujen informatiivisuudessa. Missään imagotekijässä yliopistoja keskimäärin ei arvioida kovin kielteisesti.

Sähköiseen kyselyymme vastasi noin 2500 suomalaista alle 30 -vuotiasta nuorta; lukiolaisia, ammattioppilaitosopiskelijoita ja muita nuoria. Tiedonkeruu valmistui maaliskuussa 2019. Tutkimus on Taloustutkimuksen oma valmistutkimus, jota on tehty jo vuodesta 2002 saakka.

Lisätiedot:
Timo Myllymäki 

timo.myllymaki@taloustutkimus.fi

 

Lataa tiedote (pdf)