Uutiset 08.05.2018
Jaa:

Korkeakoulujen imagot selvitetty

Taloustutkimus selvitti keväällä suomalaisten ajatuksia korkeakouluista jo 17. kerran nuorten parissa ja ensimmäisen kerran potentiaalisten aikuisopiskelijoiden keskuudessa. Kysymykset olivat pääasiassa samansisältöisiä, joten korkeakoulut saavat aiempaa kattavamman kuvan imagostaan Suomessa. Mukana oli toki kohderyhmäspesifejä kysymyksiä, kuten esimerkiksi korkeakoulujen varainkeruukampanjoiden kannalta mielenkiintoinen kysymys lahjoitushalukkuudesta eri korkeakouluille. Asiaa kysyttiin aikuisilta. Nuorilta puolestaan kysyttiin mm. eri kaupunkien suositteluhalukkuutta opiskelukaupungeiksi.

Kokonaisarvostusta mitattiin perinteisellä kouluarvostelun asteikolla 4–10. Vastaajat arvioivat tuntemiaan korkeakouluja kokonaisuutena. Kohderyhmittäin TOP 5 korkeakoulut ja yliopistot ovat:

TOP 5 ammattikorkeakoulut
NuoretAikuiset
1.Poliisiammattikorkeakoulu1.Poliisiammattikorkeakoulu
2.Tampereen ammattikorkeakoulu2.Tampereen ammattikorkeakoulu
3.Oulun ammattikorkeakoulu3.Seinäjoen ammattikorkeakoulu
4.Jyväskylän ammattikorkeakoulu4.Oulun ammattikorkeakoulu
5.Turun ammattikorkeakoulu5.Turun ammattikorkeakoulu
    
TOP 5 yliopistot
NuoretAikuiset
1.Aalto-yliopisto1.Helsingin yliopisto
2.Helsingin yliopisto2.Turun yliopisto
3.Turun yliopisto3.Tampereen teknillinen yliopisto
4.Tampereen teknillinen yliopisto4.Aalto-yliopisto
5.Tampereen yliopisto5.Jyväskylän yliopisto


16 % aikuisista tutkimukseen vastanneista suomalaisista on kiinnostunut tekemään rahalahjoituksen yliopistoille, 8 % ammattikorkeakouluille. Kiinnostavimpana lahjoitusmuotona koetaan itse valitsemalleen koulutusalalle suunnattu lahjoitus, toiseksi useimmin mainitaan vähävaraisten opiskelijoiden opintojen tukeminen. Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto mainitaan useimmin kiinnostavana lahjoituskohteena.

Lisätiedot:

Timo Myllymäki 
tutkimuspäällikkö
puh. 010 758 5441
timo.myllymaki@taloustutkimus.fi