Korkeakoulujen imagot selvitetty

Korkeakoulujen imagot selvitetty

08.05.2018

Taloustutkimus selvitti keväällä suomalaisten ajatuksia korkeakouluista jo 17. kerran nuorten parissa ja ensimmäisen kerran potentiaalisten aikuisopiskelijoiden keskuudessa. Kysymykset olivat pääasiassa samansisältöisiä, joten korkeakoulut saavat aiempaa kattavamman kuvan imagostaan Suomessa. Mukana oli toki kohderyhmäspesifejä kysymyksiä, kuten esimerkiksi korkeakoulujen varainkeruukampanjoiden kannalta mielenkiintoinen kysymys lahjoitushalukkuudesta eri korkeakouluille. Asiaa kysyttiin aikuisilta. Nuorilta puolestaan kysyttiin mm. eri kaupunkien suositteluhalukkuutta opiskelukaupungeiksi.

Kokonaisarvostusta mitattiin perinteisellä kouluarvostelun asteikolla 4–10. Vastaajat arvioivat tuntemiaan korkeakouluja kokonaisuutena. Kohderyhmittäin TOP 5 korkeakoulut ja yliopistot ovat:

TOP 5 ammattikorkeakoulut
Nuoret Aikuiset
1. Poliisiammattikorkeakoulu 1. Poliisiammattikorkeakoulu
2. Tampereen ammattikorkeakoulu 2. Tampereen ammattikorkeakoulu
3. Oulun ammattikorkeakoulu 3. Seinäjoen ammattikorkeakoulu
4. Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4. Oulun ammattikorkeakoulu
5. Turun ammattikorkeakoulu 5. Turun ammattikorkeakoulu
       
TOP 5 yliopistot
Nuoret Aikuiset
1. Aalto-yliopisto 1. Helsingin yliopisto
2. Helsingin yliopisto 2. Turun yliopisto
3. Turun yliopisto 3. Tampereen teknillinen yliopisto
4. Tampereen teknillinen yliopisto 4. Aalto-yliopisto
5. Tampereen yliopisto 5. Jyväskylän yliopisto


16 % aikuisista tutkimukseen vastanneista suomalaisista on kiinnostunut tekemään rahalahjoituksen yliopistoille, 8 % ammattikorkeakouluille. Kiinnostavimpana lahjoitusmuotona koetaan itse valitsemalleen koulutusalalle suunnattu lahjoitus, toiseksi useimmin mainitaan vähävaraisten opiskelijoiden opintojen tukeminen. Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto mainitaan useimmin kiinnostavana lahjoituskohteena.

Lisätiedot:

Timo Myllymäki 
tutkimuspäällikkö
puh. 010 758 5441
timo.myllymaki@taloustutkimus.fi

Arkistoon