Uutiset 06.04.2017
Jaa:

Keneltä ostetaan ICT- ja digitalisaatiopalveluja ja miksi?

Sopivan toimittajan valinta on yksi tärkeimmistä asioista onnistuneelle ICT- tai digitalisaatioprojektille. Vastaavasti palveluntarjoajien näkökulmasta katsottuna ongelmana on se, tunnetaanko heidän kyvykkyytensä markkinoilla ja millä osa-alueilla heillä on parantamisen varaa joko imagon tai osaamisen suhteen kilpailijoihin verrattuna. Juuri näihin asioihin tänä keväänä toteutettavassa ICT-Feedback tutkimuksessa on tarkoitus pureutua tarkemmin.

ICT-Feedback tutkimuksella on kaksi päätarkoitusta: 1) Keneltä ostetaan ICT-ja digitalisaatiopalveluita ja miten palveluntarjoajat erottuvat toisistaan? 2) Miten yritykset suhtautuvat teknologiaan (esim. pilvi, tekoäly, robotisaatio, IOT) ja mihin liiketoimintoihin he aikovat seuraavaksi investoida?

Ensimmäiseksi arvioidaan yleisarvosanalla tuote- ja palveluryhmittäin merkittävimpiä ICT- ja digitalisaatiopalvelujen tarjoajia ja kysellään kenen kanssa ollaan oltu eniten tekemisissä viimeisen vuoden aikana. Yritysten heikkoudet ja vahvuudet selvitetään toimialan yritysten kanssa yhdessä suunniteltujen imagotekijöiden avulla. Imago on erittäin tärkeää nähdä asiakkaan silmin. Omasta yrityksestä katsottuna on helposti liiankin selvää, millainen kilpailijakenttä on, mutta potentiaaliset asiakkaat tekevät valintoja sen mukaan, millaisia mielikuvia heillä yritysten kyvykkyyksistä on. Tässä voi olla suurikin ero, mikä palveluntarjoajien kohdalla voi johtaa tulonmenetyksiin tai lisämyyntipotentiaalin menettämiseen.

Toiseksi selvitetään teknologiahankintoihin liittyviä tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tutkitaan yritysten digitaalisen transformaation astetta ja suhtautumista teknologian hyödyntämiseen. Samalla kartoitetaan ICT:hen liittyviä ajankohtaisia asioita ja haasteita. Asiakkaiden erilaisuuden ymmärtäminen ja tulevaisuuden trendien kartoittaminen auttaa suunnittelemaan muutoksia oman palvelutarjonnan kehittämiseksi.

Lisäksi tutkimuksen aineistoa analysoidaan monipuolisesti erilaisilla monimuuttujamenetelmillä, jotta aineistosta saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti. Palveluntarjoaja tai mikä tahansa teknologiahankintoja nyt tai tulevaisuudessa toteuttava yritys voi hyödyntää tutkimuksen informaatiota sekä imagonsa että palvelujensa kehittämisessä.

 

Lisätietoja antaa:

Marko Mäkinen
markkinatutkija 
marko.makinen@taloustutkimus.fi, p. 010 758 5229