Uutiset 24.10.2023
Jaa:

Kaupunkiasuminen Suomessa 2023 –tutkimus kertoo kaupunkilaisuudesta, asuinalueista, asunnoista ja kaupunginosista

Kaupunkilaiset ovat pääosin tyytyväisiä asuinalueeseensa, ja valtaosa useimpien kaupunkien asukkaista uskoo asuvansa myös viiden vuoden kuluttua nykyisessä kaupungissaan.

Suomalainen kaupunkiasukas on keskimäärin tyytyväinen asuinalueeseensa (keskiarvo 4,09 asteikolla 1–5). Tyytyväisyys eri kaupungeissa on melko samansuuntaista, mutta tyytyväisimmät asukkaat ovat Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa.

Suomalaiselle kaupunkiasukkaalle tyytyväisyyttä asuinalueeseen luovat eri tekijöistä erityisesti (asteikolla 1–5):

  1. Pääsy luontoon, 4,30
  2. Asuinalueen vehreys, 4,15
  3. Liikenneyhteyksien sujuvuus, 4,14
  4. Turvallisuus asuinalueella, 4,07

Harvimmin tyytyväisiä suomalaiset kaupunkiasukkaat ovat tekijöihin:

  1. Asuinalueen arkkitehtuuri ja ilme, 3,69
  2. Asuinalueen palvelut, 3,81
  3. Asuinalueen maine ja imago, 3,91

Pysyvyys omassa kaupungissa on korkeinta Helsingissä, missä 72 prosenttia asukkaista uskoo asuvansa Helsingissä myös viiden (5) vuoden kuluttua

Viiden vuoden kuluttua nykyisessä omassa kaupungissaan arvelee asuvansa:

Helsinki 72 %
Tampere 70 %
Espoo 67 %
Kuopio 67 %
Turku 66 %
Lahti 65 %
Oulu 65 %
Vantaa 56 %
Jyväskylä 56 %


Huoli asuinalueen muuttumisesta tulevaisuudessa epämiellyttävämmäksi painaa joka kolmannen mieltä

Suomalaisista kaupunkiasukkaista 31 prosenttia kokee asuinalueensa uhkakuvatekijäksi tulevaisuudessa naapuruston muuttumisen aikaisempaa epämiellyttävämmäksi. Asia nousee ykköshuolenaiheeksi Turussa, Jyväskylässä, Oulussa, Kuopiossa ja Lahdessa, mutta myös muissa kaupungeissa se mainitaan suunnilleen yhtä usein kuin edellä mainituissa.

Helsingissä korostuu muita kaupunkeja useammin huolenaiheena mm. ajatus ympäristön vehreyden vähenemisestä. Espoossa huolta herättää liian tiivis rakentaminen, Vantaalla puolestaan turvallisuuden heikkeneminen. Oulussa ja Kuopiossa askarruttaa muita kaupunkeja useammin palveluiden heikkeneminen.

Useimmin asuinalueen valinnassa viiden vuoden tähtäimellä vaikuttavat asuinalueen turvallisuus, rauhallisuus, pääsy luontoon sekä se, että alueella on ruokakauppa. Ruokakaupan ja muiden palveluiden sijainti alueella korostuvat erityisesti Helsingissä. Oulussa asuinalueen valinnassa on muita kaupunkeja useammin tärkeää se, että alueella on hyvät pyörätiet/kevyen liikenteen väylät. Hyvä raideliikenne vaikuttaa asuinalueen valinnassa useimmin helsinkiläisillä ja vantaalaisilla.

Tutkimukseemme vastasi noin 6 800 yli 100 000 asukkaan kaupungin asukasta. Kysy meiltä lisää!

Ota yhteyttä

Lue lisää tutkimuksesta