Uutiset 23.08.2023
Jaa:

Kaupan omien merkkien ja punalaputettujen tuotteiden suosio kasvanut

Ruoan hinnan nousu on saanut kuluttajat vertailemaan tuotteiden hintoja ja etsimään tarjoustuotteita.

Juuri valmistuneen Suomi Syö 2023 -tutkimuksemme mukaan enemmistö suomalaisista (79 %) kertoo huomaavansa, jos heidän tavallisesti ostamansa tuotteen hinta on muuttunut. Ennen hintojen nousua vastaava osuus oli vain 54 % suomalaisista. Myös yhä useampi tarkistaa tuotteen hinnan aina elintarvikeostoksia tehdessään.

Puolet suomalaisista sanoo ostavansa jatkossa enemmän kaupan omia merkkejä, jos ruoan hinta nousee. Tuloksessa on nousua viime vuodesta peräti 13 prosenttiyksikköä. Suomalaiset myös luottavat vahvasti kaupan omiin merkkeihin, sillä kaksi kolmesta suomalaisesta pitää kaupan omia merkkituotteita yhtä laadukkaina kuin muita merkkituotteita. Kaupan omia merkkejä suosivat etenkin alle 35-vuotiaat sekä pienituloiset.

Yli puolet suomalaista aikoo jatkossa ostaa myös enemmän punalaputettuja/illan erikoistarjoustuotteita, jos ruoan hinta nousee. Myös tässä tuloksessa on nähtävissä selvää nousua viime vuodesta. Iltaisin saatavien edullisten tuotteiden saatavuus vaikuttaa jopa joka neljännen suomalaisen ruokakaupan valintaan. Punalaputettujen elintarvikkeiden tärkein ostomotiivi on edullinen hinta, sen mainitsee 71 % näiden tuotteiden ostajista. Lisäksi 17 % perustelee valintaansa ympäristösyillä ja ruokahävikin vähentämisellä.

Suomi Syö -tutkimus on erinomainen keino alan toimijoille pitää omat tiedot ajan tasalla

Suomi Syö 2023 -tutkimus on valmistunut elokuusssa 2023, ja kaikki osaraportit ovat saatavilla. Tämä Taloustutkimuksen vuosittain toteuttama laaja tietopaketti kertoo, mitkä trendit ovat nousussa, mitkä tuotteet ja tuoteryhmät kiinnostavat ja minkä takia, sekä kuinka kuluttajien asenteet ja tottumukset muuttuvat. Suomi Syö -tutkimus on erinomainen keino alan toimijoille pitää omat tiedot ajan tasalla.

Tutkimustulokset antavat kattavaa tietoa esimerkiksi strategisen suunnittelun ja tuotekehityksen tueksi elintarviketeollisuudelle, vähittäiskaupalle ja ravintoloille. Tutkimus koostuu useista kyselyistä ja vastaajamäärä on yhteensä yli 6000. Vastaajina ovat 16–79-vuotiaat suomalaiset.

Neljä tutkimusta yhdessä paketissa

Suomi Syö sisältää neljä tutkimusraporttia:

  1. Trendit ja vastuullisuus -raportissa seuraamme ruokailuun ja ruoanlaittoon liittyviä trendejä sekä suhtautumista ympäristöasioihin, kotimaisuuteen, lähiruokaan ja luomuruokaan.
  2. Ruokaostokset -raportissa tutkimme muun muassa ostotottumuksia, eri kauppaketjujen eroja ja niissä asioimista sekä elintarvikkeiden verkkokauppaa.
  3. Tuoteryhmäraportissa selvitämme yli 50 tuoteryhmän käyttöä, käytön perusteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tutkimme laajasti muun muassa valmisruokien käyttöä, food to go -ruoan ostamista, kasvisruoan ja kasviproteiinituotteiden käyttöä.
  4. Kotitaloudet-raportissa tarkastelemme kotitalouksien ruokailutottumuksia ja hintojen nousun vaikutuksia kotitalouden ruokaostoihin.
     

Kysy lisätietoja asiantuntijoiltamme:

Merja Lintunen
Senior Insight Manager
merja.lintunen@taloustutkimus.fi

Riitta Ristiluoma
Senior Insight Manager
riitta.ristiluoma@taloustutkimus.fi