Uutiset 08.06.2017
Jaa:

Kansallinen tulorekisteri: Taloustutkimus selvitti

Eri ministeriöiden yhteistyönä, Valtiovarainministeriön vetämänä, on valmistunut ehdotus kansallisen tulorekisterin perustamisesta. Tulorekisteriin on tarkoitus kerätä yrityksiltä kuukausittain tietoa henkilöstömenoista siten eriteltynä, että eri viranomaiset voisivat kerätä tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot.

Yritysten näkökulmasta tulorekisteri tarkoittaa sitä, että nykyinen vuosi-ilmoitus muuttuu kuukausi-ilmoitukseksi. Samalla yritysten pitäisi eritellä henkilöstömenonsa aikaisempaa täsmällisemmin. Taloustutkimuksen tutkimuksessa kartoitetaan yritysten valmiuksia siirtyä kuukausi-ilmoitusten tekemiseen.

Tutkimuksen tulosten mukaan tilitoimistot pitävät tulorekisteri-ideaa hyvänä ja pystyvät omalta osaltaan auttamaan asiakasyrityksiään tietojen toimittamisessa. Ryhmähaastattelussa olleet tilitoimistojen asiantuntijat näkivät tulorekisteri-idean myönteisenä. Vuosi-ilmoituksen tekeminen on nykyisin työlästä ja aiheuttaa kiirettä. Myös eri viranomaisraportit teettävät nykyisin työtä.

Lue lisää:

Tutkimusraportti »
Kvalitatiivinen tutkimus »

 


Lisätietoa tutkimuksesta:

Pasi Holm
tutkimusjohtaja
pasi.holm@taloustutkimus.fi

Sirpa Vinni
tutkimuspäällikkö
sirpa.vinni@taloustutkimus.fi