Uutiset 17.02.2021
Jaa:

Kannattaako kunnan seurata muuttoliikkeen syitä?

Hyödynnä tietoa kunta- ja elinkeinostrategian suunnittelussa ja kehitysseurannassa

Näin kuntavaalien alla on otollinen hetki miettiä, mitä on tapahtunut kunnan muuttoliikkeessä, ja ennakoida, mitä tulee tapahtumaan. Tähän hetkeen liittyy myös monia epävarmuuksia. Esimerkiksi vaikuttaako Covid 19 -epidemia pysyvästi muuttoliikkeeseen, ja vaikuttaako se jopa kaupungistumisen megatrendiin.

Muuttoliiketutkimusten kohderyhmät
Perinteisesti halutaan tietää, miksi kunnasta on muutettu pois ja löytyykö motiiveista työn tai opiskelun perässä muuttamisen lisäksi asioita, joihin tarttumalla kunta olisi voinut hillitä poismuuttoa?

Joskus, mutta harvemmin, halutaan tietää, miksi kuntaan on muutettu? Tämä näkökulma on mielestämme yhtä tärkeä. On hyvä ymmärtää, mitkä tehdyt toimenpiteet ovat mahdollisesti vaikuttaneet muuttoon vai onko muuttoliike vain sattuman kauppaa, mihin kunnan tekemisillä ei ole mitään merkitystä?

Kysymme lähes poikkeuksetta tekemissämme asukastutkimuksissa myös poismuuttoaikeita, jolloin voidaan ennakoiden tarttua toimeen poismuuton hillitsemiseksi. Mielenkiintoista on tietää myös, ketkä olisivat potentiaalisia tulevaisuuden asukkaitanne.

Valmista tietoa kiinnostavuudesta muuttokohteena
Lisäksi muuton tutkimisessa on hyvä ymmärtää, että maan sisäinen muuttoliike on nollasummapeliä, toisen voitto on toisen tappio. Tästä syystä on hyvä pyrkiä asemoimaan itsensä suhteessa muihin vaihtoehtoihin. Yli 20 000 asukkaan kuntien ja kaupunkien osalta tämän jo tiedämme (Taloustutkimuksen Muuttohalukkuus ja kuntien/kaupunkien imago 2020 -tutkimus). Raportti on tilattavissa minkä tahansa kunnan käyttöön.

Räätälöityä tietoa 
Muuton tutkiminen on monipolvinen prosessi, kunnilla ja kaupungeilla on asian suhteen erilaisia tarpeita. Toisia kiinnostavat poismuuttaneet nuoret, toisia kunnassa vapaa-ajan asunnon omistavat, kolmansia kunnassa työssäkäyvät. Räätälöimme juuri tarpeisiinne sopivan sisällön ja kohderyhmät. Tietopankissamme on jo valmiina suuri määrä toimivia kysymyksiä, joiden avulla pääsemme nopeasti liikkeelle, mutta lopulliset kysymyksethän määrittelemme aina asiakkaan tiedontarvetta parhaiten vastaavaksi.

Kiinnostavatko muuton talousvaikutukset?
Vielä kun yhdistämme edellä mainittuihin tietoihin laskelmamme muuton talousvaikutuksista, voimme sanoa, että saatte kattavan näkemyksen asiasta. Sovitaan palaveri, niin kerromme, miten tämä tapahtuu vaivattomasti. Pystymme huomioimaan monipuolisetkin tarpeenne.

Taloustutkimus tekee vuosittain useita muuttotutkimuksia. Toteutamme isotkin tutkimukset nopeasti, unohtamatta myöskään pienten kuntien tarpeita.

Tervetuloa asiakkaaksemme!


Miten toimimme:

  • Vakioidun tutkimussuunnitelman mukainen toteutus säästää kustannuksiasi
  • Voidaan toteuttaa haluamassasi aikataulussa
  • Tilaajalle vaivatonta, keskustellaan hetki tutkimuksen tavoitteista, teemme teille nopeasti tarjouksen
  • Toteutamme tiedonkeruut tilanteeseen sopivilla menetelmillä
  • Tutkimusraportit ovat visuaalisia, valmiina esitettäväksi

Lisätiedot ja yhteydenotot: 

Timo Myllymäki, timo.myllymaki@taloustutkimus.fi
Kari-Pekka Töyrylä, kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi
Tuomo Turja, tuomo.turja@taloustutkimus.fi