Uutiset 15.12.2020
Jaa:

Kaarinalla jälleen paras imago

Parhaat arviot imagostaan saa tänä vuonna Kaarina, joka nousee jälleen ykköseksi ohittaen kaksi vuotta peräjälkeen ykkössijaa pitäneen Seinäjoen. Tämä selviää Taloustutkimuksen toteuttamasta Kuntien imago 2020 -tutkimuksesta, jossa haastatellaan yritysten johtoa.

Taloustutkimuksen vuosittain kuntien alueella toimivien yritysten johtajille tekemässä seurantatutkimuksessa Suomen yli 30 000 asukkaan kuntia mitataan kolmella erilaisella mittarilla, joista ensimmäisessä arvioidaan kuntia yleisarvosanalla 4–10. Parhaan yleisarvosanan saa tänä vuonna Kaarina. Kaksi edellistä vuotta ykkössijaa on pitänyt Seinäjoki, mutta tänä vuonna Kaarina palaa kärkisijalle, jota se piti peräti kahdeksan vuotta ennen Seinäjokea.

Kymmenen parhaimman yleisarvosanan (4–10) saanutta kuntaa:
1. Kaarina
2. Tampere
3. Seinäjoki
4. Rauma
5. Kuopio
6. Kerava
7. Helsinki
8. Joensuu
8. Jyväskylä
10. Kangasala


Tutkimuksessa kysytään myös suosittelua NPS-mittarilla eli voisivatko yritysten johtajat suositella kuntaa toiselle yritykselle toimipaikaksi. Myös tällä mittarilla Kaarina nousee kärkisijalle viime vuoden ykkösen Seinäjoen ohi.

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään mielipiteitä yhdestätoista erilaisesta imagotekijästä. Tarkasteltaessa kaikkia imagotekijöitä yhdessä kärkisijalle nousee Kaarina. Kaarina saa positiivista palautetta monesta tekijästä: yrittäjämyönteisyydestä, kaavoituksesta yritystoiminnan kannalta, tiedottamisesta, kunnan markkinoinnista, kuntayhteistyön tuloksellisuudesta sekä kunnan virkamiesten tavoitettavuudesta.

Kaarina pitää siis kärkisijaa kaikissa kolmessa mittarissa kahden vuoden tauon jälkeen. ”Päättäjien kanssa on helppo keskustella. Kaarina on erittäin yrittäjämyönteinen ja -ymmärtäväinen kaupunki.”, kommentoi eräs tutkimukseen vastannut johtaja.

Taustatietoja tutkimuksesta

Kuntien imago on Taloustutkimuksen vuosittain tekemä seurantatutkimus, jossa ovat mukana Suomen 36 suurinta kaupunkia ja kuntaa. Tutkimuksessa selvitetään kunnan alueella toimivien yritysten toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta mielipiteitä oman kunnan asioista. Haastattelut on tehty puhelininformoituna Internet-kyselynä elo-syyskuun aikana ja tutkimukseen on vastannut yhteensä 2 028 henkilöä. Tulokset sisältävät vertailut soveltuvin osin edellisiin tutkimuksiin.

Lisätietoja:
Hanna-Leena Heinosaari
Senior Insight Manager
hanna-leena.heinosaari@taloustutkimus.fi
puh. 010 758 5403