Uutiset 09.06.2020
Jaa:

Ikääntyneiden haastattelut Taloustutkimuksen erityisosaamista myös poikkeusaikana

Ikääntyminen ja eläköityminen ovat ilmiöitä, jotka muuttavat yhteiskuntaamme. Työntekijöitä yhtä eläkkeellä olevaa kansalaista kohden on päivä päivältä vähemmän ja huoltosuhde muuttuu kriittisemmäksi. Kestävätkö yhteiskuntamme tukirakenteet tässä paineessa vai onko niitä muutettava jollakin tapaa? Lisääkö poikkeusaika ongelmavyyhdin vaikeusastetta entisestään ja voiko tilanteelle tehdä jotain?

Isoja yhteiskunnallisia ratkaisuja ei ole viisasta tehdä ilman ajanmukaista tietoa. Ikääntymisen vaikutusta yhteiskunnalle on selvitetty viime vuosina erityisesti SHARE 50+ -tutkimuksessa, jossa on tutkittu laajalti, miten suomalaiset yli 50-vuotiaat voivat, millainen heidän taloudellinen ja sosiaalinen tilanteensa on. Tutkimuksen tulokset ovat verrattavissa muiden Euroopan maiden tuloksiin.

Taloustutkimus on toteuttanut maailman suurimman ikääntymistutkimuksen SHARE:n tiedonkeruun Suomen osuuden kahdella ensimmäisellä kierroksella ja samalla asiantuntemus ikääntyneiden ihmisten haastatteluista on karttunut erinomaiseksi. Erityisesti kenttähaastattelijoiden kokemus on kasvanut ratkaisevasti viimeisten neljän vuoden aikana. He ovat päässeet kouluttautumaan useiden päivien mittaisissa koulutuksissa ja saaneet tietoa siitä, miten ikääntyneitä henkilöitä lähestytään ja miten haastattelut heidän kanssaan viedään läpi parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteensä ikäihmisten erikoishaastattelijoita on Taloustutkimuksessa jo 61. Koulutuksella ja kokemuksen karttumisella on ollut selvä vaikutus: vastaajaprosentit ovat tämän päivän standardeilla kohonneet korkeiksi, selvästi yli 50 prosenttiin.

Korona-aikana henkilökohtaiset haastattelut on jouduttu peruuttamaan. Yli 70-vuotiaat ovat riskiryhmää ja näin metodeja on jouduttu muuttamaan. Nyt haastattelutyö siis jatkuu: haastattelijat koulutetaan uudelleen haastattelemaan ikäihmisiä etä- ja puhelinhaastatteluina. SHARE:ssa käynnistyy lisäkierros, jolla pyritään kartoittamaan, miten koronan aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut ikääntyneisiin ihmisiin. Myös muissa kyselyissä korkeat ikäluokat otetaan huomioon.

Ikäihmiset eivät kuitenkaan ole vain yhteiskunnan kuluerä, vaan heistä iso osa on aktiivisia toimijoita, jotka osallistuvat yhteiskuntaan monin eri tavoin. He ovat mukana vapaaehtoistoiminnassa, politiikassa ja he harrastavat aktiivisesti. Monet jatkavat myös työelämässä esimerkiksi osa-aikaisina työntekijöinä tai yrittäjinä. Nykypäivän ikäihmisillä on myös mahdollisuus kuluttaa enemmän kuin aikaisemmilla eläkeläispolvilla. Mutta mitä heidän tarpeensa oikeasti ovat? Pystyvätkö yhteiskunta ja yritykset vastaamaan tämän alati kasvavan ihmisryhmän tarpeisiin? Sen saa selville vain kysymällä ja Taloustutkimuksella on poikkeuksellinen pätevyys olla selvittämässä näitä kysymyksiä.

Sakari Sandqvist
Senior Insight Manager
sakari.sandqvist@taloustutkimus.fi