Uutiset 12.02.2024
Jaa:

Hyvä työnantajamielikuva auttaa organisaatiota houkuttelemaan osaavia työntekijöitä

Parhaimmillaan hyvä työnantajamielikuva on organisaatiolle merkittävä kilpailuetu, joka varmistaa riittävän osaamisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Työnantajamielikuvan tulisikin olla yksi organisaation ylimmän johdon seurantamittareista.

Kilpailu työntekijöistä kiihtyy monella toimialalla ja osalla toimialoista on jo toimintaa lamaannuttava työvoimapula. Yritykset, joilla on hyvä ulkoinen työnantajamielikuva, pärjäävät paremmin työvoiman saannissa. Työnantajamielikuvan pitää olla houkutteleva ja erottuva, mutta myös realistinen ja uskottava. Tämän vuoksi työnantajamielikuvaa kannattaa mitata niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Tällöin saadaan selville, mistä tekijöistä voidaan ja kannattaa jo viestiä ja toisaalta, mitkä tekijät pitää ensin sisäisesti laittaa kuntoon ennen kuin niistä voi viestiä ulkopuolelle uskottavasti.

Työnantajamielikuvaa ulkoisesti tutkittaessa on tärkeää miettiä ulkoinen kohderyhmä, keiden mielikuvista ollaan kiinnostuneita. Kohderyhmään kuuluvia vastaajia saattaa löytyä nettipaneeleista, mutta varsinkin mitä spesifimmästä kohderyhmästä on kysymys, tavoitetaan kiinnostavat vastaajat käytännössä parhaiten puhelinhaastatteluin. Erilaisten, ja joskus vaikeidenkin kohderyhmien tavoittamisessa tarvitaan ammattitaitoa – tästä Taloustutkimuksella on yli 50 vuoden kokemus.

Mikäli työnantajamielikuvan tutkiminen on ajankohtaista juuri nyt tai lähitulevaisuudessa, keskustelemme mielellämme, miten voisimme olla avuksi.

OTA YHTEYTTÄ

Lue lisää työelämän tutkimuksista