Uutiset 04.09.2017
Jaa:

Hinnan vaikutuksen ennustaminen

Oikean hinnan asettaminen tuotteelle tai palvelulle on yksi yrityksen tärkeimmistä päätöksistä. Millään muulla päätöksellä ei voida vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen yhtä nopeasti kuin muuttamalla tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua. Uuden tuotteen lanseerausvaiheessa hintaposition määrittäminen on tärkeä strateginen päätös. Hyvin suunniteltu markkinatutkimus on yleensä välttämätön, kun halutaan ennakoida, miten kuluttajat vastaanottavat uuden tuotteen tai palvelun tai kun halutaan ennustaa, miten kuluttajat reagoivat jo markkinoilla olevan tuotteen hinnanmuutokseen.

Conjoint-analyysi on yleisimmin käytetty monimuuttujamenetelmä tuotteen tai palvelun ominaisuuksien ja hinnan määrittelemiseksi. Conjoint-analyysin perusidea on tutkia erilaisia tuoteominaisuusyhdistelmiä ja tunnistaa tuotteet tai palvelut, jotka ovat kilpailukykyisiä markkinoilla ja samalla myös kannattavia. Se on erinomainen menetelmä, kun halutaan tutkia, millaisen arvon kuluttajat antavat tuotteiden tai palveluiden erilaisille ominaisuuksille. Analyysi antaa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka paljon tuotteen kysyntä muuttuu hinnan muutoksen seurauksena?
  • Miten kannattaisi reagoida kilpailijan hinnanmuutoksiin?
  • Miten uuden tuotteen lanseeraus eri hintapositioilla vaikuttaa markkinoilla olevien tuotteiden kysyntään?
  • Paljonko kuluttajat olisivat valmiita maksamaan uudesta tuoteominaisuudesta?

Tarjoamme helposti ymmärrettävät ja helposti hyödynnettävät tutkimusratkaisut, jotka sopivat aina parhaiten kulloiseenkin hinnoitteluhaasteeseesi. Halusitpa simulaatiota hintamuutosten vaikutuksesta markkinaosuuksiin tai positioida uuden tuotteesi markkinoille, niin autamme sinua siinä.

 

Marko Perälahti
Senior Client Director, Data Science
marko.peralahti@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5290