Euroopan suurimman ikääntymistutkimuksen tiedonkeruu alkaa lokakuussa

Euroopan suurimman ikääntymistutkimuksen tiedonkeruu alkaa lokakuussa

08.10.2019

SHARE-ERIC on Euroopan suurin ikääntymistutkimus, jossa kartoitetaan yli 50-vuotiaiden eurooppalaisten kokemuksia ja näkemyksiä ikääntymisestä, eläköitymisestä ja terveydestä.

Sen pohjalta voidaan muun muassa ennakoida pitkän aikavälin eläke- ja terveydenhuoltokustannuksia. Esimerkiksi Tsekissä tutkimuksen dataa on käytetty lainvalmisteluun pitkäaikaishoidosta ja hallituksen informoimiseen yli 50-vuotiaiden varhaiseläkepäätöksistä.

Suomen edellisen kierroksen data on julkaistu, mutta ensimmäisiä tutkimustuloksia vielä odotellaan julkaistavaksi lähiaikoina. Löydösten avulla myös meillä voidaan etsiä uusia ratkaisuja ikääntyvän väestörakenteen haasteisiin.

Tutkimus tehdään 27 Euroopan maassa ja Israelissa harmonisoidusti samalla lomakkeella. Tämä takaa tulosten vertailtavuuden maiden kesken. Tiedonkeruu toteutetaan nyt kahdeksatta kertaa Euroopassa ja Suomi on mukana toisen kerran. Taloustutkimus haastatteli edellisellä kierroksella vuonna 2017 Suomessa 2001 vastaajaa ja nyt heitä haastatellaan uudelleen. Pitkittäistutkimuksella kartoitetaan muutoksia osallistujien elämässä ja pyritään saamaan tarkempi kuva ikääntymisestä. Lisäksi ensi vuoden alusta lähtien on tarkoitus haastatella myös uusia osallistujia.

Haastattelut tehdään henkilökohtaisina käyntihaastatteluina edustavasti ympäri Suomen. Työn aloittaa noin kolmekymmentä kokenutta SHARE-haastattelijaa, mutta myös uusia haastattelijoita rekrytoidaan joka puolelle Suomea. Tiedonkeruu alkaa lokakuun puolivälissä ja kestää aina kesäkuun loppuun.

Lisätietoja:
www.share-project.org/
www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/vaestotutkimus/share/

Sakari Sandqvist
markkinatutkija
Taloustutkimus Oy
p. 010 758 5557, sakari.sandqvist@taloustutkimus.fi
 

Arkistoon