Uutiset 16.11.2021
Jaa:

CASE: Senioriasuminen Kemiönsaaren kunnassa

Taloustutkimus toteuttaa kunnille ja kaupungeille kymmeniä eri aiheisiin liittyviä tutkimuksia. Osa tutkimuksista liittyy yleiseen ilmapiiriin kunnassa, osa konkreettiseen, tiettyyn kunnan haasteeseen.Teimme hiljattain tutkimuksen Kemiönsaaren kunnalle. Kuntaan on suunniteltu senioriasuntojen rakentamista (Taalintehtaalle). Tutkimuksessa selvitimme, mitä kunnan 65–84-vuotiaat ruotsin- ja suomenkieliset asukkaat ajattelevat hankkeesta ja kuinka houkuttelevana asuinpaikkana he kokisivat Taalintehtaan senioriasunnon itselleen.

Tutkimuksen puhelinhaastatteluosuuden otos muodostettiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvista senioreista. Tulokset on painotettu Kemiönsaaren senioriväestöä vastaavaksi.

Tutkimuksen tuloksena Kemiönsaaren kunta saa käsityksen asuntohankkeen potentiaalista ja voi käyttää tietoa hyödyksi tehdessään päätöstä siitä, ryhdytäänkö hankkeeseen vai ei. Tämä on malliesimerkki tiedolla johtamisen käytännön toteutuksesta.

Tutkimuksessa kysyttiin monia erilaisia senioriasumiseen liittyviä näkökulmia, esimerkiksi kiinnostusta muuttaa Taalintehtaan seniorikotiin vuokralle. Kaikkiaan puolet vastanneista olisi kiinnostunut muuttamaan seniorikotiin jossakin vaiheessa, näistä 10 prosenttia on kiinnostunut muuttamaan asuntoon 5 vuoden kuluessa, osuus tarkoittaa noin 190 senioriasukasta Kemiönsaarella.
 

Miksi tällainen tutkimus toteutettiin, Kemiönsaaren kunnanjohtaja Erika Strandberg?

 "Vi behövde en faktabaserad uppfattning för ifall det finns intresse för att låta bygga seniorbostäder i Dalsbruk. Vi hade en egen uppfattning baserat på lokalkännedom, och ville ytterligare ha en professionellt utförd undersökning som stöd för beslutsfattandet."

Tarvitsimme faktoihin perustuvan käsityksen siitä, onko kiinnostusta rakennuttaa senioriasuntoja Taalintehtalle. Meillä oli oma paikallistuntemukseen perustuva käsityksemme, halusimme lisäksi ammattimaisesti tehdyn tutkimuksen päätöksenteon tueksi.

Millaisia eväitä saitte tutkimuksen kautta hankkeeseenne?

"Förutom att vi fick svar på hurdant intresse det finns för seniorbostäder fick vi också värdefull information om hurdan service och hurdana kringfunktioner som önskas. Vi fick en bred lägesbild som vi kommer att ha nytta av på fler sätt." 

Sen lisäksi, että saimme vastauksen siihen, millainen kiinnostus senioriasuntoja kohtaan on, saimme myös arvokasta tietoa siitä, millaisia palveluja ja oheistoimintoja toivotaan. Saimme laajan tilannekuvan, josta meille on hyötyä monella tavalla.

Keskustelemme mielellämme siitä, miten voimme auttaa teitä omissa haasteissanne.
Ota yhteyttä, sovitaan palvelujemme esittely!

Myllymäki Timo

Senior Insight Manager timo.myllymaki@taloustutkimus.fi 010 758 5441

Töyrylä Kari-Pekka

Client Director kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi 0107585315