Uutiset 15.02.2022
Jaa:

Asiakassegmentointi menestyksen avaimena

Kuinka voit varmistaa, että yrityksesi menestyy tulevaisuudessa? Yksi tapa on miettiä, millaiset asiakkaat ovat yrityksenne menestyksen kannalta ne merkityksellisimmät.

Erityisesti epävakaina aikoina kannattaa keskittyä asiakkaiden arvojen ja tarpeiden ymmärtämiseen, sillä arvo- ja tarveperusteinen markkinointi luo kestävämpiä asiakassuhteita ja mahdollistaa kasvun. Taloustutkimus on toteuttanut tähän tarkoitukseen sekä omia että asiakkaille räätälöityjä arvo- ja tarvepohjaisia segmentointeja, jotka tuottavat erilaisten asiakasryhmien käyttäytymistä selittävää ja tulevaa käyttäytymistä ennustavaa ymmärrystä.

Hyvä esimerkki viime aikoina toteuttamastamme segmentoinnista on Kaupunkiasuminen Suomessa -tutkimuksessamme luodut segmentit kaupunkiasujista. Tutkimuksessa selvitettiin Suomen suurimpien kaupunkien asukkaiden asumiseen liittyviä arvoja ja tarpeita. Näiden perusteella kaupunkiasujista muodostui viisi erilaista kohderyhmää, joilla on toisistaan selkeästi poikkeavat arvot ja tarpeet. Nämä ohjaavat heidän tulevaisuuden asuntoon, asuinympäristöön, liikkumiseen sekä asumiseen liittyviä valintoja ihan tuotetasolle asti.

Kaupunkiasujien kohderyhmät ovat myös valmiiksi hyödynnettävissä markkinointiviestinnän suunnitteluun ja kohdentamiseen, sillä segmentit on mallinnettu Taloustutkimuksen Suomi kohderyhmiksi -palveluun ja niistä voidaan suoraan muodostaa yleisöjä kohdennetulle mainonnalle. Esimerkiksi ympäristömyönteiseen toimintaan pyrkivät Cityvihreät ovat kiinnostava kohderyhmä niin asuntotuotantoa suunnitteleville kuin ekologisia tuotteita valmistaville ja markkinoiville yrityksille. Suomi kohderyhmiksi -palvelussa on lisäksi valmiina useita muitakin Taloustutkimuksen tekemiä segmentointeja sekä muuta tilastotietoa, joiden avulla kohderyhmäymmärrystä voidaan vielä entisestään syventää ja tarkastella alueellista segmenttien esiintyvyyttä.

Lisätietoja Kaupunkiasumien Suomessa -tutkimuksestamme >>

Lisätietoja

Haluatko kuulla lisää segmentointien hyödynnettävyydestä ja/tai Kaupunkiasuminen Suomessa -tutkimuksestamme? Kerron mielelläni lisää aiheesta.

Perälahti Marko

Senior Client Director, Data Science marko.peralahti@taloustutkimus.fi 010 758 5290