Uutiset 03.06.2019
Jaa:

Ammattiliitot saivat kevään päättötodistukseen arvosanan 7

Ammattiliittojen arvostus ja niihin liittyvät mielikuvat ovat laskusuunnassa, samoin jäsenmäärät. Silti nykyisistä jäsenistä iso osa aikoo jatkaa jäsenyyttä jatkossakin. 

Yhä suurempi osa suomalaisista on sitä mieltä, että ammattiliitot ovat menettäneet merkitystään. Vastapainoksi myös niiden suomalaisten määrä on kasvussa, joiden mielestä ammattiliitot eivät ole menettäneet merkitystään, eli mielipiteet ammattiliittojen merkityksestä ovat polarisoitumassa. Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen Ammattiliittojen mielikuvaseuranta 2019 -tutkimuksesta.

Tutkimuksessa arvoitiin 22 ammattiliittoa koulusta tutulla asteikolla 4–10, jolloin kaikkien arvioitujen liittojen keskiarvo oli 7. Vuonna 2015 vastaava arvosana oli 7+ ja edellisellä mittauskierroksella vuonna 2017 vielä hyvin lähellä 7+:aa. Arvosanat vaihtelivat tänä vuonna 6½:n ja 7½:n välillä.

Vastaajat arvioivat yhdeksää mielikuvatekijää: kokevatko he ne mieluummin kunkin ammattiliiton vahvuuksiksi vai heikkouksiksi. Parhaimmat arviot ammattiliitot saavat palkkaetujen valvonnasta, työaikojen ja -olojen valvonnasta, jäseneduista ja -palveluista sekä tasapuolisuudesta kaikkien jäsenten asioiden ajamisessa. Liittojen johdon kyvykkyyden, yhteiskunnallisen vastuunottokyvyn ja kyvykkyyden neuvotella työ- ja virkaehtosopimuksia puolet vastaajista koki nämä vahvuuksiksi ja puolet heikkouksiksi. Myös ammattiliittojen tulevaisuuden näkymistä vastaukset jakaantuvat tasan vahvuus- ja heikkousmielipiteissä.

Taloustutkimus on tutkinut ammattiliittojen tunnettuuksia, niihin liittyviä mielikuvia ja ay-liikettä yleisesti 1980-luvun lopulta lähtien osana laajaa Suomi Tänään -tutkimusta. Tutkimukseen vastasi runsaat 2 800 mannersuomalaista (15–79 vuotiaita) helmi–huhtikuussa 2019.

Lisätietoja: 
Marika Laakso
aluejohtaja, Taloustutkimus Oy
marika.laakso@taloustutkimus.fi
puh. 050 438 5027