Turmiontie vai mahdollisuuksien runsaudensarvi – lasten ja vanhempien ajatuksia älypuhelinten käytöstä

28.02.2018

Toteutimme Telialle mobiilikäyttötutkimuksen, jossa paneuduimme lapsiperheiden älypuhelinten käyttöön. Selvitimme asiaa sekä lasten ja nuorten että vanhempien näkökulmasta. Tutkimuksen ensimmäinen osa oli kvalitatiivinen. Siinä aihetta syväluodattiin, ammattimoderaattorin johdolla, suljetuissa nettikeskusteluissa. Tutkimusta jatkettiin isolla numeerisella mittauksella Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Tutkimusosien tulokset tukivat hienosti toisiaan. Keskitymme tässä tutkimuksen laadullisessa osassa koottuihin havaintoihin.


Tutkimus paljasti, että vanhemmat suhtautuvat lastensa älypuhelinten käyttöön selvästi positiivisemmin kuin yleisen keskustelun pohjalta voisi päätellä. Vaikka lasten puhelinten käyttöä rajoitetaan monissa perheissä esim. perheen yhteisen tekemisen ja riittävän unen takaamiseksi, vanhemmat kokevat, että digitaalisuus ja älypuhelimet ovat olennainen osa tätä päivää ja varsinkin tulevaisuutta! Lasten on tärkeää olla uuden teknologian kehityksessä mukana.

Lapset ja nuoret ylläpitävät ja luovat uusia kaverisuhteita puhelimellaan. Yhteydenpito ja kokemusten jakaminen on helppoa ja kätevää erilaisten pikaviestipalvelujen välityksellä. Kuvat ja videot erilaisista tilanteista liikkuvat sujuvasti. Lapsi tai nuori voi olla sosiaalisessa tilanteessa läsnä joko fyysisesti tai kavereiltaan saamisensa viestien kautta. Kysymys on sosiaalisen kontekstin rikastamisesta. Älypuhelimen ajasta ja paikasta riippumaton sujuva nettiyhteys rikastaa myös nuorten kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia – nuoret pelaavat yhdessä, katsovat erilaisia videosisältöjä ja seuraavat ystäviensä somepäivityksiä.

Älypuhelinta käytetään enenevässä määrin myös koulutyön tukena. Älypuhelin on oiva väline nopeaan tiedonhakuun. Osa koululaisista hyödyntää myös erilaisia oppimista edistäviä sovelluksia mm. kieltenopiskeluun. Tämän tyyppisiä sovelluksia käyttävien joukko on vielä verrattain pieni. Alueen toimijoiden olisi hyvä pitää ääntä itsestään – kiinnostusta vaikuttaisi olevan, kunhan palveluiden tunnettuus paranee. Etenkin vanhemmat toivoivat lastensa puhelimen käytön kehittyvän tähän suuntaan – sen sijaan pelaamiseen ja somessa häärimiseen vähempikin riittäisi, ajatteli moni. Myös lapset ja nuoret olivat innostuneita älypuhelimen mahdollisuuksista koulutyössä. Moni nuorista vastaajista uskoi, että tämän tyyppinen puhelimen hyötykäyttö tulee jatkossa lisääntymään heidän omalla kohdallaan.

Omasta puhelimenkäytöstään vanhemmat totesivat, että älypuhelimet helpottavat arjen pyörittämistä. Perheenjäsenten hyvä tavoitettavuus on myös turvallisuustekijä, todettiin. Tutkimuksen mukaan älypuhelimen avulla voidaan myös helpottaa arjen kuormittavuutta. Koska puhelin on jatkuvasti mukana, netissä hoidettavia asioita voidaan hoitaa pitkin päivää sopivissa hetkissä, eikä vain väsyneenä työpäivänjälkeen kotikoneelta naputtaen. Puhelimella voidaan tehdä myös pieni irtiotto arjesta vaikka lempibiisi kuunnellen tai päivän uutisia vilkaisten.

Turmiontie vai mahdollisuuksien runsaudensarvi? Riippunee käyttäjästä ja puhelimen käyttötavoista. Puhelimen käytöstä on hyvä puhua perheissä ja sopia yhteisistä säännöistä. Vanhemmilla on iso vastuu lastensa ohjaamisesta myös tässä asiassa. Ohjaaminen on helpompaa silloin, kun vanhemmalla itsellään on ajankohtaista tietoa asiasta. Kannattaa muistaa, että lapset oppivat myös mallista. Jos vanhemmat päivittävät somea tai lukevat uutisia ruokapöydässä, lapsille on vaikea perustella, miksi he eivät saisi tehdä niin. Viisaasti käytettynä älypuhelin on mahtava arjen apuri ja mahdollisuuksien runsaudensarvi, todettiin.

Sari Roth
tutkimuspäällikkö

 

Sari Roth on toiminut Taloustutkimuksella kvalitatiivisen markkinointitutkimuksen spesialistina jo 20 vuoden ajan. Sari tekee tutkimusta sekä kuluttaja- että b2b-ympäristössä. Hän yhdistää työssään vahvan psykologisen näkemyksen, tutkimustoimialan tinkimättömän osaamisen sekä liike-elämän monipuolisen substanssituntemuksen.      

Taloustutkimuksen kuluttajaymmärryksessä syväluotaamme kuluttajien käyttäytymistä. Avaamme akkunoita erilaisiin päätöksentekoprosesseihin. Syväluotaamme kohderyhmien arvot, asenteet ja motiivit. Teemme näkyväksi kaiken sen, mikä meidän itse kunkin elämään ja kuluttamiseen vaikuttaa. Tuomme kuluttajien näkemykset osaksi asiakkaidemme menestyvää liiketoimintaa.
 

Arkistoon