Tapetaan taantuma ennen kuin se alkaakaan!

02.12.2019

Jos haluamme parantaa yrityksen tuottavuutta, meidän tulee parantaa sen prosessien tuottavuutta.

Yrityksen tuottavuus on kaikkien etu; omistajien, johdon, työntekijöiden. Lyhyesti listattuna, kansallisesti ja globaalisti, taloudellinen hyvinvointimme on kiinni yritysten tuottavuudesta, kyvystä generoida bruttokansantuotetta eli arvonlisäystä, jonka yritys jalostustoimillaan saa aikaan ostamiinsa tuotantopanoksiin. Yritysten tärkein tavoite on tuottaa omistajilleen voittoa eli arvonlisäystä, jonka yritys jalostustoimillaan saa aikaan ostamiinsa tuotantopanoksiin. Yritysten johdon tärkein tavoite on puolestaan toimillaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen tuottavuuden kasvuun eli arvonlisäykseen, jonka yritys jalostustoimillaan saa aikaan ostamiinsa tuotantopanoksiin. Oli sitten kyse tavaroista tai palveluista.

Olennaisin kysymys on, missä yrityksen tuottavuus syntyy? Tuottavuus syntyy yrityksen työntekijöiden ja muiden tuotannontekijöiden ansiosta, johdon myötävaikutuksella, niissä prosesseissa, joiden avulla yritys valmistaa tuotteensa tai palvelunsa. Johtopäätös: Jos haluamme parantaa yrityksen tuottavuutta, meidän tulee parantaa sen prosessien tuottavuutta.

Väitän, että markkinatutkimus on käyttämätön voimavara tässä työssä. Jos pystymme tutkimuspalveluillamme parantamaan yritysten tuottavuutta, yritysten kannattaisi tilata meiltä lisää tutkimuksia niin kauan kunnes niiden rajahyöty laskisi niin alas, että tuottavuuden kasvu jäisi pienemmäksi kuin tarvittava tutkimusinvestointi. Koko markkinatutkimusalan kasvupotentiaali on tästä näkökulmasta todella huikea, mutta se edellyttää tutkimuksilta sitä, että ne aidosti parantavat yritysten tuottavuutta.

Tähän on vastauksena se, että tutkimukset tulee suunnitella prosessitavoitteiden kautta, mihin yritys ei ole niissä tyytyväinen, mitä prosessia tai sen osaa yritys on kiinnostunut parantamaan? Prosessi voi olla yrityksen myynti, markkinointi, tuotanto ja logistiikka, tuotekehitys tai HR. Kun suunnittelemme tutkimusta, tulee sen suunnittelu tapahtua asiakkaan prosessin parantamisen lähtökohdista; mitä meidän täytyy kysyä ja keneltä, että saamme vastauksen siihen, miten asiakkaan kannattaa prosessiaan parantaa? Ja edelleen, kun esittelemme tutkimuksen tuloksia, emme kerro vain mitä vastaajat vastasivat, vaan meidän tulee kertoa miten asiakkaan kannattaa tutkimuksen valossa kehittää prosessiaan. Näin toimien myös tutkimuksen hyöty on helposti mitattavissa – pystyttiinkö tutkimuksen avulla parantamaan yrityksen prosessia ja lisäämään yrityksen tuottavuutta ja kuinka paljon.

Ainoa haaste, ja jonka tässä nyt samalla heitän kaikille yritysjohtajille, on että yritysten johdon täytyy avata ovensa meille tutkijoille ja kertoa avoimesti prosesseistaan. Se tarkoittaa sitä, että markkinatutkimusta ei voi jättää alemman tason operatiiviseksi asiaksi vaan yritysten johdon täytyy ottaa siihen omistajuus. Vain siten voidaan päästä tuottavuuden parantamisen ytimeen ja voidaan saada aikaiseksi sekä vaikuttavia tutkimuksia että vaikuttavia kehittämistuloksia.

Kari Roose
tutkimusjohtaja, CMO
p. 010 758 5361, kari.roose@taloustutkimus.fi

 

Arkistoon