Blogi 29.03.2018
Jaa:

Markkina-analyysin sisäfilee

Markkina-analyysi, markkinakartoitus, markkinatutkimus – mitä termiä käytetäänkään, tarkoittaa se lyhyesti, että tutkitaan markkinaa, yritetään ymmärtää sitä. Haetaan kuluttajien preferenssejä, kulutustottumuksia, toiminnan ja käyttäytymisen motiiveja. Tätä tietoa käytetään sitten hyväksi kyseisille markkinoille tuotteita ja palveluja tarjoavissa yrityksissä; markkinoinnissa, myynnissä, tuotekehityksessä. Tämän peruskauran sijaan olisi tarjolla myös Filet mignonia.

Mainostajan ongelmana on tehtyjen toimien vaikuttavuus ja markkinoinnista syntyvät kustannukset. Markkinointi on kallista, mainonta usein suhteellisen tehotonta, osoitteettoman suoramarkkinoinnin ”pull” on usein prosentti tai kaksi. Tyypillisesti markkinoiden tutkiminen sisältää pistemittauksia tai jatkuvaa seurantaa, joilla tutkitaan ja mitataan kuluttajien toimia, mainonnan huomaamista, bränditunnettuuden kehittymistä jne. Tätä tutkimustietoa sitten heijastetaan takaisin markkinaan säätämällä omia toimia saatujen tulosten perusteella.

Markkinatutkimuksen ei kuitenkaan tarvitse olla enää pelkästään tiedon hankintaa, vaan parhaimmillaan se on myös kohderyhmien muodostamista ja osoittamista hankitun tiedon perusteella. Eikä pelkästään tutkimuksilla hankitun vaan holistisen tiedon, jossa markkinatutkimus, yrityksen oma data sekä mahdollinen avoin data yhdistyvät. Data science ja kehittyneet mallinnusmenetelmät mahdollistavat sen, että voimme kerätyn tiedon perusteella muodostaa asiakaskohtaisesti relevantteja asiakas- ja potentiaalikohderyhmiä sekä kertoa, mistä nämä kohderyhmät tavoittaa. Voimme mallintaa halutut kohderyhmät vaikka koko väestöön ja viedä tämän tiedon suoraan markkinointikanaviin markkinointitoimien ja mainonnan suoraa kohdistamista varten.

Hyödyt? Parantunut markkinoinnin ROI; paremmat tulokset per käytetty euro, tai vähemmän kulutettuja euroja per sama tulos. Relevantimpaa mainontaa kuluttajille kaikissa kanavissa digikanavista, ohjelmallisesta ostamisesta osoitteettomaan suoramarkkinointiin. Massiivinen parannus aikaisempaan verrattuna todella. Ja se on jo täällä, käytettävissä vaikka heti. Markkinoijien pitää vain saada tietää siitä ja ymmärtää muutoksen merkittävyys.

Kari Roose
p. 010 758 5361, kari.roose@taloustutkimus.fi