Uutiset 15.09.2020
Jaa:

Ennakoinnin merkitys korostuu Taloustutkimuksen tarjonnassa – esimerkkinä matkailuala

Koronan jälkeinen markkinoiden uusjako tehdään jo nyt

Koronakriisin aiheuttama maailman muutos ja epävarmuus tulevaisuudesta ovat kasvattaneet uudenlaisten markkinatutkimusten tarvetta. Kuluneen kevään ja kesän aikana on tehty paljon sellaisia projekteja, jotka eivät olisi toteutuneet normaaliaikana. Näiden tutkimuspalveluiden kysynnän kasvu johtuu siitä, että yritykset, järjestöt ja muut organisaatiot joutuvat elämään sumuisissa tulevaisuudennäkymissä, jossa tilanteessa päätöksenteko on vaikeaa.

Esimerkiksi matkailuala pystyi ennen koronaa ennakoimaan tulevaa liikevaihtoaan ja asiakasvirtaansa erilaisten varauspalveluiden välittämän datan perusteella. Booking.comin, Supersaverin ja lukemattomien muiden palveluiden kautta nähtiin, kuinka paljon mihinkin ollaan matkustamassa. Korona-aikana tämä ei enää toimi, koska ihmiset eivät yksinkertaisesti pysty varaamaan matkojaan kuukausia etukäteen. Erilaisten rajoitusten ja liikenneyhteyksien jatkuva vaihtelu aiheuttaa sen, että matkat voidaan varata vasta viime tingassa, jos silloinkaan. Tämä tilanne saattaa jatkua vielä pitkään.

Ihmisten matkustushalukkuus tuskin on kuitenkaan loppunut. Se on saattanut vähentyä, lisääntyä tai pysyä ennallaan. Matkakohteiden suosio on saattanut muuttua. Mutta mikä on totuus? Sen tietää vain jokainen kuluttaja itse omalla kohdallaan.

Mitä ihmiset odottavat matkailun ja muiden alojen palveluilta sitten, kun niitä päästään taas vapaasti käyttämään? Mikä kuluttajia kiinnostaa? Mihin he mieluiten tulevat kantamaan rahansa? Jääkö kotimaanmatkailun buumi päälle, vai onko se ollut vain korvike? Jos näitä asioita kysytään väestöä edustavalta otokselta, saadaan tulevasta markkinatilanteesta objektiivinen ja kattava kokonaiskuva. Se, joka pystyy ennakkoon suuntaamaan toimintaansa oikein, saa etua kilpailijoihinsa nähden ja pystyy valtaamaan markkinaosuuksia.

Lue lisää ennakoivasta tiedosta.

Lisätietoja strategisen ennakoinnin tutkimuspalveluista:
tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi, puh. 050 375 9008.