Kuinka tuotamme luotettavaa tietoa tieteen, yhteiskunnan ja yritysten tueksi: edustavat tutkimukset päättäjäkohderyhmissä

Päättäjäkohderyhmiä haastateltaessa edustavuusvaatimukset tulee huomioida toisaalta vastaajan edustaman organisaation taustatekijöittäin kuten henkilöstön määrä, toimiala, sijainti ja toimipaikan tyyppi - toisaalta vastaajan päätöksentekorooli huomioiden (ylin johto, asiantuntijat jne.). Yritysten kokoluokittain määritettävät kiintiöt edellyttävät harkintaa pienten yritysten dominoidessa lukumääräisesti ja suurten liikevaihdollisesti. Erityyppisten organisaatioiden tavoittamisen vaativuus vaihtelee voimakkaasti. Jos tätä ei huomioida, tutkimusotoksiin tulee vinoumia, kun muita nopeammin tavoitettavat dominoivat vastaajien joukossa. Tätä taklataan asettamalla ehto, että kaikkia tavoiteltavaksi ”avattuja” kontakteja pitää tavoitella sama määrä – vaikka vastaajakiintiö olisi jo täynnä.

Taloustutkimuksella on pitkä kokemus myös päättäjäkohderyhmissä tehtävistä, esim. suomalaista elinkeinoelämää edustavista kyselytutkimuksista.

Sitran, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Luonnonvarakeskus Luken Maaseutubarometrissa selvitetään maaseutuun liittyvää suhtautumista ja käsityksiä. Tutkimus toteutetaan sekä väestön, että julkisen ja yksityisen sektorin päättäjien parissa. Barometrin erityisesti elinkeinoelämää palvelevia teemoja ovat yrittäjyys ja elinkeinot, maaseudun kehittäminen ja -tulevaisuus. Taloustutkimus on toteuttanut tämän tiedonkeruukokonaisuuden rekrytoimalla vastaajat puhelimitse verkossa täytettyyn kyselyyn. Kyselyyn vastasi yli 700 johtavassa asemassa toimivaa elinkeinoelämän päättäjää, julkisen sektorin päättäjää, median edustajaa ja maaseutuasiantuntijaa. Näin saatiin muodostettua kattava näkemys maaseudun tilasta. Edustava vastaajajoukko on mahdollistanut eri päättäjäryhmien näkemysten vertailun - kuin myös päättäjien ja kansalaisten näkemysten peilaamisen.

Euroopan investointipankki kartoittaa yritysten näkemyksiä investoinneista ja rahoituksesta, ilmastonmuutoksesta ja digitalisaatiosta. Tuoreimmassa kyselyssä erityisteemoina olivat lisäksi energiakriisi ja energiatehokkuus. Haastattelimme puhelimitse vuonna 2023 kahdeksatta kertaa suomalaisten yritysten investoinneista vastaavia päättäjiä. Kysely on merkittävä Euroopan laajuinen selvitys yritysten investoinneista ja siihen vastaa yhteensä noin 12 800 yrityspäättäjää: Suomesta noin 480. 

Yritysten tilanne kiinnosti päättäjiä erityisesti koronapandemian koetellessa yhteiskuntaa. Suomen Teollisuussijoituksen koordinoimassa Yrityspulssikyselyssä lähdettiin tarkastelemaan COVID-19 aiheuttamaa tilannetta ja vaikutuksia pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan. Saatu tieto hyödyttää edelleen ja ajantasaista tietoa yrityspuolelta kerätään edelleen. Tuloksia tarkastellaan alueittain ja tuotetaan tietoa avoimesti raportointiportaalin kautta eri toimijoille ja tutkimusyhteisöille. Jo useita kertoja tehdyssä yrityspulssissa haastattelemme yhteensä noin 1600 yrityspäättäjää kyselykierroksella.

Suomen Yrittäjille verkkokyselynä tehtävässä Pk-yritysbarometrissä olemme selvittäneet suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä jo useiden vuosien ajan. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyviä tekijöitä. Tämä barometri toteutetaan kahdesti vuodessa, ja siihen vastaa yli 8000 yrityspäättäjää vuosittain. Suomen Yrittäjät ja Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisevat tiedot ja näin kysely hyödyttää tilaajien lisäksi muita yhteiskunnan tahoja.

Asiakkaamme ovat avoimen datan hengessä tarjonneet mahdollisuuden tulosten tarkasteluun. Seuraavien linkkien kautta pääsette tarkastelemaan tutkimusten tuottamaan tietoa.

Linkkejä tutkimuksiin:

Maaseutubarometri: https://www.maaseutupolitiikka.fi/paatoksenteontueksi/tietoa/maaseutubaro

Euroopan investointipankin tutkimus: https://www.eib.org/attachments/lucalli/20220266_econ_eibis_2022_finland_en.pdf

PK-yritysbarometri: https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/pk-yritysbarometri-1-2023/ sekä https://tem-tilastopalvelu.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TEM_Toimiala_Online_Veloitukseton/

Teollisuussijoituksen yrityspulssi: https://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/yrityspulssi_avoin/

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Sakari Sandqvist 
Senior insight manager 
sakari.sandqvist@taloustutkimus.fi

OTA YHTEYTTÄ


Sandqvist Sakari

Senior Insight Manager sakari.sandqvist@taloustutkimus.fi 010 758 5557