Nettosuositteluindeksi NPS

Kuinka suuri osa omista ja kilpailijoittenne asiakkaista on valmis suosittelemaan yritystä ystäville tai tuttaville ja miksi? Millaiset asiakkaanne ovat aktiivisia suosittelijoita ja miksi? Ketkä kilpailijoittenne asiakkaat ovat mahdollisesti lähtökuopissa ja miten heidät voisi voittaa omiksi asiakkaiksi?


Pasi Huovinen
pasi.huovinen@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5293

Tuotekuvaus

Nettosuositteluindeksi (NPS) on tutkimuskonsepti, joka perustuu Fred Reicheldin kehittämään menetelmään seurata asiakasuskollisuutta ja uskollisuuden vaikutusta liiketoiminnan tulokseen. Tutkimus perustuu kysymykseen valmiudesta suositella tutkimuksen kohteena olevaa yritystä. Suosittelun on havaittu olevan monesti suurin yksittäinen asiakasuskollisuutta ja asiakastyytyväisyyttä selittävä tekijä, ja indeksillä on myös todistettu yhteys yrityksen avaintunnuslukuihin. 

NPS mittariksi jatkuvaan seurantaan

Nettosuositteluindeksi (NPS) -tutkimuksella voimme rakentaa käyttöönne kattavan ja yksinkertaisen seurantajärjestelmän, joka ohjaa paneutumaan liiketoiminnallenne tärkeisiin ja keskeisiin yksityiskohtiin. Tutkimus tarjoaa kokonaiskuvan yhden selkeän mittarin kautta. 

Perusteltuja vastauksia

Nettosuositteluindeksi (NPS) -tutkimuksessa asiakkailta kysytään myös spontaanisti perustelua vastaukselleen. Näin tiedätte, mihin asiakkaanne ovat tyytyväisiä ja minkä toimintojen osalta tulee suunnitella jatkotoimenpiteitä. 

Joustava ja räätälöitävä

Nettosuositteluindeksi (NPS) -tutkimus on helposti ja joustavasti yhdistettävissä muihin Taloustutkimuksen tutkimustuotteisiin – esimerkiksi toteutettavaksi asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteyteen. NPS-tutkimukseen voidaan peruskysymysten lisäksi myös ottaa mukaan lisäosia esimerkiksi toiminnan kehittymiseen liittyen. 

Helposti jaettavaa ja hyödynnettävää tutkimusta

Nettosuositusindeksi (NPS) -tutkimuksen vakioidut kysymykset ja raportointimallit luovat erinomaisen lähtökohdan tulosten raportoinnille Taloustutkimuksen NPS-nettiportaalissa, jossa tiedon jakaminen sekä omien lisäanalyysien tekeminen on tehokasta ja helppoa. Portaaliraportoinnin ansiosta tulosten jalkauttaminen organisaation sisällä arvoketjun eri osista vastaaville tahoille ja organisaation oppiminen helpottuvat. Portaaliraportointi mahdollistaa myös tulosten jakamisen Power Point tai Excel -tiedostona tulosten esittelyä tai jatkohyödyntämistä varten. Tulosten raportoinnista muilla tavoin (esim. Powerpoint/PDF-raportti) on erikseen sovittavissa tutkimusprojektikohtaisesti.


Nettosuositteluindeksi (NPS) on mittari, joka yhdistettynä yrityksellä olevaan tietoon toiminnalle keskeisistä kilpailukeinoista ja tunnusluvuista tuottaa arvokasta, seurattavaa ja hyödynnettävää tietoa liiketoiminnan kehittämiseen.
 

NPS-tutkimus pähkinänkuoressa:

+ Yksi selkeä mittari
+ Tiedonkeruu kustannustehokasta
+ Raportointi tehokasta ja helppoa
+ Osaksi yrityksen keskeisiä seurattavia mittareita