Uutiset 18.10.2017
Jaa:

Uudistunut Telebus – Rikastettua valtakunnallista dataa nopeasti

Taloustutkimuksen säännöllisesti viikoittain toteutettavan Telebus-tiedonkeruun yhteydessä kerätään dataa yrityksille, yhteisöille tai muille organisaatioille sekä julkiselle sektorille. Tietoa kerätään esimerkiksi kulutuskäyttäytymisestä, tunnettuudesta, brändeistä ja mainoksista sekä ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista ja ilmiöistä. Mukaan voi tulla vaikka vain yhdelläkin omalla kysymyksellä.


Syksyllä 2017 Telebus uudistuu. Telebus-tiedonkeruun yhteydessä tehtyjen tutkimusten tuloksia voidaan marraskuusta lähtien rikastaa erilaisilla kuluttajaluokituksilla. Miten hyvin yritykseni edustaman brändin tuntevat hyvätuloiset ja varakkaat? Entä sinkut ja lapsiperheet? Eroaako iäkkään yksinasuvan pienituloisen vastaukset urbaanin, keski-ikäisen, lapsettoman ja erittäin hyvätuloisen vastauksista? Miten vastattiin lomasuunnitelmakysymyksiin niillä paikkakunnilla, joissa satoi kaatamalla? Entä niillä paikkakunnilla, joissa oli poutasää? Myös näihin kysymyksiin voit saada vastauksia toteuttamalla kyselyn Taloustutkimuksen Telebus-tutkimuksen yhteydessä.

Perinteisten sukupuoli, ikä, alue, ammatti, koulutus yms. tietojen lisäksi käytettävissämme on syksystä 2017 lähtien Bisnoden Ihmiset-palvelun mallinnetut taustatiedot. Käytössämme on mm. Suomi360 elämänvaiheprofiili, jossa koko väestö on jaettu kahdeksaan ryhmään. Suomi360 elämänvaiheprofiilin ryhmittely on tehty hyödyntäen Bisnode-henkilömarkkinointirekisterin muuttujia, Bisnoden ennustemalleja ja laajaa kyselytutkimusta. Mallinnetut taustatiedot sisältävät lisäksi tietoja henkilön taloudellisesta tilanteesta, ansiotulojen lisäksi myös pääomatuloista, veloista sekä maksukyvystä. Kun dataa on kerätty useammalla Telebus-kierroksella ja aineistoa on riittävästi, niin saatavissa on myös Bric-alueanalyysi. Bric-alueanalyysi on seitsemäntasoinen luokittelu, joka kertoo ”korttelitasolla”, millaisia kuluttajat ovat tilastollisesti tarkasteltuna. Bric-alueanalyysin avulla saadaan kuva kuluttajista kuluttajien rakenteesta asuinympäristön perusteella. Bric-alueanalyysejä on saatavilla muun muassa alueen ostovoimasta, maksuhäiriöriskistä, asuntotyypistä, koulutuksesta, asunnon omistussuhteesta sekä asuinaluetyypistä. Näitä mallinnettuja tietoja voimme hyödyntää kysyttyjen taustatietojen tavoin tutkimustulosten raportoinnissa sekä tutkimusten kohdentamisessa oikealle kohderyhmälle. Käytössämme on lisäksi reaaliaikainen säätietodata, jota voimme niin ikään hyödyntää raportoinnissa. Esimerkiksi Telebusissa tehdyn tutkimuksen tuloksia voidaan raportoida myös sen mukaan, satoiko haastattelupaikkakunnalla haastattelupäivänä vai oliko poutaa.

Telebus-kyselyyn voi tulla mukaan vaikka vain yhdellä omalla kysymyksellä, lisäksi hyödynnettävissä on aina paljon valmista tietoa vastaajasta.

Telebus mahdollistaa laadukkaan ja luotettavan väestöä edustavan kuluttajatiedon hyödyntämisen. Teemme viikoittain 500–1 000 Telebus-haastattelua. Kohderyhmänä ovat 15–79-vuotiaat suomalaiset. Kohderyhmää voidaan myös rajata kysyttyjen ja mallinnettujen taustatietojen perusteella, esimerkiksi kattamaan vain Etelä-Suomessa asuvat, alle 35-vuotiaat tai keski-ikäiset toimihenkilöt, jotka asuvat omakotitalossa ja ovat hyvätuloisia. Vastaajamäärää voidaan lisätä kysymällä kysymykset useammalla Telebus-kierroksella. 
 

Lisätietoja Telebus-kyselyistä:

Anne Kosonen, p. 010 758 5264
anne.kosonen@taloustutkimus.fi