Uutiset 16.03.2021
Jaa:

Tervetuloa verkkoryhmään keskustelemaan kohderyhmäsi kanssa!

Laadullisen tutkimuksen koti on toistaiseksi verkossa, sillä korona muuttaa maailmaa ja myös kvalitatiiviset tiedonkeruumenetelmät on pitänyt miettiä uudella tavalla. Kasvokkaiset tapaamiset eivät onnistu, joten veimme ryhmät verkkotapaamisiin, ja mitä tapahtui?

”Oli kiinnostavaa nähdä, kuinka mukavan tunnelman kokenut fasilitaattori onnistui luomaan ja kuinka luontevasti osallistujat toimivat verkkokeskustelussa. Verkkokeskustelu jopa tuntui mahdollistavan tasapuolisemman osallistumisen kuin paikan päällä toteutetut fokusryhmät. Ryhmät avasivat meille uusia näkökulmia siitä, mitä ihmiset ajattelivat aiheestamme. Ilahduimme siitä, kuinka helppo myös meidän tilaajien oli seurata keskustelua. Verkkokeskustelun pohjalta saimme vastattua tietotarpeisiimme, ja se mahdollisti tutkimuksemme etenemisen koronasta huolimatta.” 
-
Eija Pouta, Luonnonvarakeskus (Luke)

Verkossa tapahtuvaa tutkimusta ei pidä nähdä huonompana vaihtoehtona kasvokkain tehtävälle kvalille. Helposti näin ajatellaan varsinkin ryhmäkeskusteluista. Verkkoryhmissä on kuitenkin oma ihastuttava dynamiikkansa ja niissä päästään poikkeuksellisen intiimille tasolle – tietysti hyvän moderaattorin johdattelemana. Verkossa rakentuu yhteinen tiivis luottamuspiiri. Jokainen on keskittyneesti kahden kuvaruutunsa kanssa, missä kaikki tapahtuu. Muu jää ulkopuolelle ja verkon tapahtumat tempaavat mukaansa.

Verkkoryhmissä on tietysti muitakin hyötyjä. Niissä voi näyttää hyvin monipuolisesti erilaista materiaalia. Osallistujien palautetta voi kerätä sekä keskustelemalla että kyselyillä tai hakemalla spontaaneja reaktioita chatissa kirjoittamalla. Tämä paitsi rikastaa aineistoa myös pitää huolen siitä, että ihmiset viihtyvät ja pysyvät motivoituneina. Osallistujat voivat olla ympäri Suomea, mikä tuo oman rikkautensa keskusteluun. Asiakkaana voit tulla vaivatta mukaan verkkoryhmään kuulemaan kohderyhmääsi missä tahansa oletkin.

Mikäli siis pöydälläsi on MIKSI, MILLAINEN tai MITEN -kysymyksiä, joihin olisi hyvä saada vastaukset, ota yhteyttä ja pistetään verkkokeskustelu nopeasti pystyyn kohderyhmäsi kanssa. Jos sinulla ei ole kokemusta verkkoryhmistä, niin voidaan hyvin aloittaa matalan kynnyksen ketterästä kokeilusta.
 
Muista verkossa tapahtuvista laadullisista tiedonkeruutavoista voit lukea lisää nettisivuiltamme:
https://www.inspirans.fi/laadullisen-tutkimuksen-koti-on-nyt-verkossa/

Kysy lisää tutkijoiltamme:
Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi
Sari Roth, sari.roth@inspirans.fi