Uutiset 21.09.2022
Jaa:

Sanoma ja Taloustutkimus tarjoavat yhdessä uusia tutkimusperusteisia markkinoinnin kohderyhmiä

Evästepohjaisen mainonnan kohdentamisen rinnalle on kehittymässä monipuolinen ja kestävä paikkatietoon perustuva kohdennusekosysteemi, josta Sanoman ja Taloustutkimuksen uusi yhteistyö on erinomainen esimerkki. Markkinoinnin ja digimainonnan kohdentaminen alueellisesti on jo rutiinia, mutta mainostajien omaan tutkimustietoon pohjautuva tarkka, paikkatietoruutupohjainen kohdentaminen on Suomessa uutta.

”Yrityksillä on usein paljon irrallista tietoa, joka koostuu muun muassa tutkimuksista, asiakasrekistereistä sekä myyntidatasta. Kun tutkimustietoon ja muuhun saatavilla olevaan tietoon yhdistetään paikkatietoa, syntyy markkinoinnin kohderyhmiä. Näitä kohderyhmiä voidaan edelleen rikastaa Taloustutkimuksen eri arvosegmentoinneilla. Syntyneestä kokonaiskuvasta voidaan puolestaan rajata näkymä esimerkiksi ylimmän 10 % ostovoiman kotitalouksiin, ja kohdentaa markkinoinnin panostukset paikkatietoperusteisesti tälle kohderyhmälle”, kiteyttää Juha Painilainen Taloustutkimukselta.

”Meille on erittäin tärkeää tuoda mainostajille digimainonnan kohdennusvalikkoon lisää keinoja, jotka ovat kestäviä evästemuutosten keskellä ja räätälöityjä juuri heidän tarpeisiinsa. Tässä ratkaisussa toteutuvat hienosti nämä molemmat tavoitteet”, toteaa Head of Data Niko Hovilainen Sanomalta.

Taloustutkimuksella on uusi Suomi kohderyhmiksi -palvelu, joka on karttapohjainen käyttöliittymä tutkimusdatapohjaisiin väestömallinnuksiin. Käytännössä Suomi kohderyhmiksi mahdollistaa minkä tahansa riittävän vastaajamäärän omaavan tutkimuksen tulosten mallintamisen väestöön ja tulosten alueellisen tarkastelun kätevässä karttanäkymässä. Käyttäjä voi myös ladata palvelusta haluamiaan kohderyhmiä itselleen minkä tahansa toimenpiteen kohdentamiseen, tai ne voidaan viedä Sanoman media-alustoille mainonnan kohderyhmiksi 250x250 metrin paikkaruudun tarkkuudella.

”Olemme luoneet yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa tarkimman mahdollisen, mutta samalla käyttäjien yksityisyyttä kunnioittavan tavan digitaalisten kohderyhmien muodostamiselle tutkimustiedosta. Sanoma on tehnyt viime aikoina paljon toimenpiteitä paikkatiedon tarkkuuden parantamiseksi. Tämä mahdollistaa täysin ainutlaatuisen ratkaisun tuomisen markkinalle”, Hovilainen sanoo.

”Jokaisella yrityksellä on toive kohdentaa markkinointiaan mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimusperusteinen kohdennus on kuin luotu markkinoinnin ROI:n kasvattamiseen”, toteaa Taloustutkimuksen CMO Kari Roose. ”Markkinatutkimuksella voidaan luodata potentiaalisia kohderyhmiä, esimerkiksi tietyn brändin arvostajia tai ostoaikeissa olevia. Palvelumme avulla nämä kohderyhmät voidaan mallintaa valmiiksi ostettaviksi mainonnan yleisöiksi Sanoman digialustoille”, Roose jatkaa.

Lue lisää Taloustutkimuksen Suomi kohderyhmiksi -palvelusta
Lue lisää Sanoman kohdennetusta markkinoinnista

OTA YHTEYTTÄ