Uutiset 08.01.2018
Jaa:

Mitä seksuaalinen häirintä on – ja mitä se ei ole?

Viime vuoden syksyllä Yhdysvalloissa lanseeratun Me too -kampanjan myötä seksuaalinen häirintä nousi Suomessakin yhdeksi näkyvimmistä keskustelunaiheista, ja samalla heräsi kysyntä tutkitulle tiedolle.

Taloustutkimus selvitti asiaa perusteellisesti Ylen tilaamassa tutkimuksessa, joka toteutettiin anonyymisti internetpaneelissa 1040 vastaajan voimin. Puolet vastaajista oli naisia ja puolet miehiä. Otos edusti 18 vuotta täyttäneitä suomalaisia.

Tutkimus aloitettiin avoimella kysymyksellä, joka kuului sanatarkasti näin: ”Ihmistä voidaan lähestyä seksuaalisesti ja tehdä jopa aloitteita, mutta aina kysymys ei ole seksuaalisesta häirinnästä. Missä sinun mielestäsi menee raja, eli mikä tekee seksuaalisesta aloitteellisuudesta häirintää?”

Tutkimuksen tekijät eivät siis määritelleet seksuaalista häirintää, vaan vastaajien piti tehdä se itse, omilla sanoillaan. Avoimet vastaukset koodattiin jälkikäteen.

Yleisin määritelmä seksuaaliselle häirinnälle oli selvästi ilmaistun torjumisen huomiotta jättäminen. Sen määritelmän esitti spontaanisti 32 prosenttia, niin miehistä kuin naisista. Toiseksi yleisin määritelmä (28 %) oli millainen ei-toivottu koskettelu hyvänsä.

Yleisimpiä määritelmiä olivat lisäksi tiettyjen kehon osien (esim. rinnat, takapuoli, genitaalialue) koskettelu (18 %). Vastaajat erottivat toisistaan suoraan henkilöön kohdistuvan epäsopivan ja rivon puheen sekä vihjailun (15 %) sekä härskit puheet ja eleet sekä rivot vitsit yleensä (13 %).

Tutkitun tiedon puuttuessa moni keskustelija on ehtinyt julkisuudessakin väittää, että seksuaalinen häirintä on mitä tahansa toimintaa, jonka kohde kokee epämiellyttäväksi. Näin ylimalkainen asia ei tietenkään ole, vaan rakentavan keskustelun täytyy perustua todelliseen tietoon, jossa käsitteille haetaan yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä. Tutkimuksen pitää tarkastella kohdettaan rehellisesti ja suoraviivaisesti ilman ennakko-oletuksia, sellaisena kuin se on.

Tutkimus paljasti myös seksuaalisen häirinnän yleisyyden Suomessa: 79 prosenttia naisista ja 38 prosenttia miehistä oli joutunut joskus elämänsä aikana seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Alle 25-vuotiaista naisista 46 prosenttia kertoi joutuneensa häirinnän kohteeksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, ja 35–49-vuotiaista naisistakin joka neljäs; 50–64-vuotiaista naisista tuoreita häirintätapauksia oli alle 11 prosentilla.

Nuoret miehet ja vanhemmat naiset kokevat seksuaalista häirintää suunnilleen yhtä paljon. Yli 65-vuotiaista naisista 4 prosenttia ilmoitti kokeneensa häirintää viimeksi kuluneen vuoden aikana, saman ikäisillä miehillä luku oli yksi prosentti.

Juho Rahkonen, tutkimuspäällikkö
juho.rahkonen@taloustutkimus.fi, p. 010 758 5227