Uutiset 12.02.2019
Jaa:

Lapuan kaupungin asukkaat kokevat voivansa hyvin asuessaan kaupungissa, myös turvallisuuden tunne Lapualla on vahva

Tämä selvisi Taloustutkimuksen Vaivattomassa Asukastutkimuksessa

Toteutimme Lapuan kaupungille Asukastutkimuksen. Selvitimme asukastyytyväisyyden vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Vertasimme tuloksia Taloustutkimuksen Asukastutkimus -tietopankista saatuihin samankokoisten kuntien tuloksiin ja kokosimme tiedot kattavaan raporttiin.

Asukaskokemukset omasta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta Lapuan vahvuuksia

Kaksi tutkittujen asioiden keskeisintä vahvuutta Lapuan kaupungin asukastyytyväisyyden näkökulmasta ovat ”Koettu hyvinvointi” ja ”Turvallisuuden tunne”. Lisäksi tutkimus paljasti neljä muuta vahvuutta: ”Kaupungin palvelut”, ”Asumisvaihtoehtojen kiinnostavuus”, ”Riittävät vaihtoehdot vapaa-ajalle” ja ”Lasten / nuorten hyvä kasvupaikka”. Kolme ensin mainittua asiaa (Hyvinvoinnin ja Turvallisuuden tunteet sekä Kaupungin palvelut), selittävät noin puolet lapualaisten kokonaisasukastyytyväisyydestä ja kaikkien kuuden asian merkitys kokonaistyytyväisyydelle on noin 75 %, joten voisi sanoa näiden muodostavan kaupungin strategisen asukastyytyväisyyden ytimen.

Tämä heijastelee hyvin tietopankistamme saatua tietoa siitä, että ”pehmeillä” asioilla – turvallisuus, hyvinvointi, onnellisuus, lapset ja nuoret - on paljon merkitystä siihen, kuinka hyvin kunnassa tai kaupungissa yleensä viihdytään.

”Olemme määritelleet kaupunkistrategiamme, onnen reseptimme, yhdeksi tavoitteeksi hyvinvoinnin. Mittariksi siihen on määritelty asukastyytyväisyys. Olen iloinen nyt tehdyn asukastutkimuksen tuloksista, joiden mukaan Lapuan kaupungin asukkaat voivat hyvin asuessaan Lapualla. Olemme pystyneet lunastamaan lupauksemme turvallisesta tulevaisuudesta.”
-Satu Kankare, Lapuan kaupunginjohtaja

Kuvakaappaus kaupunkistrategiasta

Onnen resepti - Lapuan kaupunkistrategia

Lapualaiset tyytyväisiä ylipäänsä kotikaupungissaan asumiseen

Lapualaiset selvästi viihtyvät kotikaupungissaan, noin puolet kaupunkilaisista arvioi kokonaistyytyväisyyttään joko arviolla 10 tai 9 (asteikko 0–10, missä 0 = ei toteudu/täysin eri mieltä ja 10 = toteutuu täysin/täysin samaa mieltä).

”Tutkimustulokset kertovat minulle siitä, että onnen reseptimme tekijät ja asukkaiden tyytyväisyys korreloivat vahvasti toisiaan. Lapualaisten mielestä meillä Lapualla on monipuoliset asumisvaihtoehdot, kaupungissa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa sekä Lapualla on riittävästi tekemistä vapaa-ajalla. Mielestäni asukkaiden hyvinvointi ja näkemykset kannustavat meitä edelleen kehittämään toimintaamme siten, että Lapua on kasvava, elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki.”
-Satu Kankare, Lapuan kaupunginjohtaja

Kaupunkilaisten osallistaminen kaupunkien ja kuntien kehittämiseen suurena haasteena?

Tutkimuksessa kysyttiin myös kiinnostuksesta osallistua kaupungin toiminnan kehittämiseen. Tulos oli hyvin samansuuntainen tietopankin kanssa siinä, että useimmat asukkaat ovat hiljaisesti tyytyväisiä olemiseensa ilman aktiivista osallistumistakin.

Hiljainen tyytyväisyys kertoo myös siitä, että osallistaminen on samalla myös yksi kuntien suurimmista haasteista, onhan monella kunnalla osallistaminen yksi keskeisistä strategisista tavoitteista. Miten kehittämistyöhön saataisiin mukaan tämä suuri hiljaisten tyytyväisten joukko, sen sijaan, että kehittämistyöryhmät täyttyisivät vain äänekkäistä kriitikoista tai muuten vaan aktiivisimmista vaikuttajaryhmistä tulevista osallistujista? Heitäkin toki tarvitaan, jotta kehitystä tapahtuu, mutta tämän joukon mielipide ei saisi korostua liikaa.

Jos on niin, ettei hiljaisia tyytyväisiä saada fyysisesti mukaan kehittämistoimintaan kovin tehokkaasti, voisi yhtenä vastauksena tähän haasteeseen olla heidän osallistamisensa ja kuulemisensa Taloustutkimuksen asukaskyselyllä, jossa voidaan kysyä mielipiteitä tyytyväisyyden lisäksi myös muista akuuteista asioista.

Lisäksi kannattaa huomata, että Taloustutkimus voi auttaa kuntia myös asukaspaneelien, työpajojen tai erilaisten ryhmien keskustelutilaisuuksien järjestämisessä livenä. Tai netissä, mikä saattaa myös laskea hieman ujompien ja hiljaisempien kuntalaisten osallistumisen kynnystä.

Suoran palautteen järjestelmän rinnalle tarvitaan hiljaisen enemmistönkin äänen kuulemista

Tulosten valtuustoesittelyssä keskusteltiin siitä, että kaupungille tuleva palaute on usein kielteissävytteistä ja valtuutettujen keskuudessa arvioitiin, että ovatko kriitikot äänekkäämpiä kuin tyytyväiset asukkaat ja ottavatko he hanakammin yhteyttä kaupunkiin? Suoran palautteen järjestelmän avulla saadaan hyvää tietoa akuuteista ongelmista, mutta kokonaiskuvan saamiseksi on hyvä aika ajoin kysyä myös ”hiljaisen enemmistön” ajatuksia. Esimerkiksi Taloustutkimuksen asukastutkimuksen avulla.

”Prosessi oli kaupungin näkökulmasta jouhea ja kaikin puolin vaivaton. Aikataulu oli sovitun mukainen. Tutkimuksen viitekehyksenä oli Lapuan kaupungin strategia 2018 – "Onnen resepti". Ennen tutkimuksen käynnistymistä kysymyspatteristo käytiin yhdessä Taloustutkimuksen kanssa läpi kohta kohdalta ja näin varmistuttiin siitä, että kaupungin näkökulmasta kaikki oleelliset kysymykset tulevat puhelinhaastatteluissa kysytyiksi. Kiitämme tulosten esitystapaa. Tutkimuksen ansiosta näemme selkeästi aihealueet, joihin panostamalla tulemme entistäkin vetovoimaisemmaksi kaupungiksi.”
- Mervi Mikkola, Lapuan kaupungin yhteyspäällikkö

Lisätietoja Vaivattomasta Asukastutkimuksesta: tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki, p. 010 758 5441, timo.myllymaki@taloustutkimus.fi.