Uutiset 21.04.2020
Jaa:

Korkeakouluopiskelu kiinnostaa suomalaisnuoria - vahvimmat korkeakoulubrändit selvitetty

Taloustutkimuksen tutkimuksen mukaan kolme neljästä nuoresta on kiinnostunut yliopisto-opiskelusta, lähes kuusi kymmenestä ammattikorkeakouluopiskelusta.

”Tilanne on tältä osin aika samansuuntainen kuin edellisellä kerralla. Selvä muutos on kuitenkin tapahtunut avoimien yliopisto-opintojen, kesäyliopisto-opintojen ja avointen ammattikorkeakouluopintojen kiinnostavuudessa. Nuoret ovat aiempaa paremmin löytäneet nämä vaihtoehtoisina kanavina tai ponnahduslautoina korkeakouluopintoihin”, toteaa tutkimuksesta vastaava Timo Myllymäki.


Korkeakoulujen tunnettuus

Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat Suomen tunnetuimmat yliopistot. Haaga-Helia ja Poliisiammattikorkeakoulu ovat ammattikorkeakouluista tunnetuimmat.

TOP5: Ammattikorkeakoulut

 1. Haaga-Helia | 44 %
 2. POLAMK | 43 %
 3. METROPOLIA |33 %
 4. DIAK  | 29 %
 5. XAMK  |  25 %

TOP5: Yliopistot

 1. AALTO | 69 %
 2. HY | 57 %
 3. TAY | 41 %
 4. JY | 40 %
 5. LUT | 37 %

Korkeakoulujen kiinnostavuus

Yliopistot kiinnostavat suomalaisnuoria opiskelupaikkoina useammin kuin ammattikorkeakoulut.

TOP5: ammattikorkeakoulut

 1. TAMK | 12 %
 2. METROPOLIA | 9 %
  POLAMK | 9 %
  TURKUAMK | 9 %
 3. HAAGA-HELIA | 8 %

TOP5: Yliopistot

 1. HY | 38 %
 2. AALTO | 31 %
 3. TAY | 30 %
 4. TUY | 24 %
 5. JY | 15 %

Korkeakoulujen kokonaismielikuva (arvosana 4-10)

Tampereen ammattikorkeakoulut ammattikorkeakoulujen arvostetuimmat, pääkaupunkiseutu puolestaan yliopistoissa kärkipaikoilla. 

TOP5: ammattikorkeakoulut

 1. POLAMK | 8,05
 2. TAMK | 7,96
 3. OAMK | 7,85
 4. JAMK | 7,81
 5. TURKUAMK | 7,66

TOP5: Yliopistot

 1. HY | 8,46
 2. AALTO | 8,38
 3. TAY | 8,32
 4. TUY | 8,19
 5. JY | 8,03

Ensin koulutusala, sitten opetuksen taso ja sijaintipaikkakunnan maine

Käytännössä kaikki tutkimukseen vastanneet suomalaisnuoret pitävät koulutusalan kiinnostavuutta erittäin tai melko paljon valintaan vaikuttavana asiana, yhdeksän kymmenestä myös opetuksen tasokkuutta ja sijaintipaikkakunnan houkuttelevuutta.

Neljänneksi tärkeimmäksi asiaksi on noussut maine opiskelupaikkana, kahdeksan kymmenestä pitää sitä erittäin tai melko tärkeänä valintakriteerinä. Viidessä vuodessa tämän osuus on noussut 19 % -yksikköä. Aiempaa useammin pidetään tärkeänä myös sitä, että korkeakoulu erottuu muista korkeakouluista ja sitä, että korkeakoulu tarjoaa kansainvälisiä mahdollisuuksia.

”On luonnollista, että korkeakoulussa täytyy olla kiinnostava ala, jotta nuori sen valitsisi opinahjokseen. Oikeastaan mielenkiintoisimmat näkökulmat tulevat sen jälkeen. Varsinkin maineen, erottumisen ja kansainvälisyyden vaikutuksen nousu valintaperusteena on huomionarvoista”, Timo Myllymäki sanoo ja jatkaa, että tutkimus antaa korkeakouluille työkalun näiden asioiden säännölliseen seuraamiseen, onhan tutkimusta tehty jo vuodesta 2002 lähtien.


Koulutusalat jakautuvat kiinnostuksen osalta edelleen miesten ja naisten aloihin

Koulutusaloista kiinnostavat useimmin humanistiset tieteet, tosin lähes yhtä usein myös kauppatieteet, luonnontieteet, teknilliset tieteet, yhteiskuntatieteet ja psykologia. Kiinnostavin ammattikorkeakouluala on tekniikan ala. Alat jakautuvat edelleenkin selvästi niin sanottuihin ”naisten” ja ”miesten” aloihin; naisten 
TOP3 kiinnostavimman koulutusalan kärjessä ovat psykologia, humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet. 
Miesten TOP3 on teknilliset tieteet, tekniikan ala (amk) ja kauppatieteet.


”Äitini on poliisi”

”Jotakin perinteisestä poikkeavaa on havaittavissa. Kun tarkastellaan sitä, miten koulutusaloista kiinnostuneet jakautuvat naisiin ja miehiin ja jos tämä muutaman vuoden sisällä realisoituu valmistuneissa, saatetaan tulevaisuudessa aiempaa yleisemmin kuulla lasten kertovan, että ”äitini on poliisi”, kun kysytään mitä vanhempasi tekevät”, kertoo Timo Myllymäki Taloustutkimukselta ja jatkaa, että tämä ilmiö huomattiin myös viime vuonna.


NAISIA N. 70 % TAI ENEMMÄN                                                   

 • Kauneudenhoitoala (amk)
 • Terveys/hyvinvointi (amk)
 • Terveystieteet /yo)
 • Kasvatusala (amk)
 • Psykologia (yo)
 • Kuvataide (yo)
 • Sosiaaliala (amk)
 • Eläinlääketiede (yo)

NAISIA JA MIEHIÄ N. 50 %

 • Poliisiala (amk)
 • Kauppa/hallinto (amk)
 • Liikunta-ala (amk)
 • Musiikki (yliopisto)

MIEHIÄ N. 70 %TAI ENEMMÄN                                   

 • Tekniikan ala (amk)
 • Teknilliset tieteet (yo)
 • Liikenne ja kuljetus (amk)
 • Sotilasala (yo)

 


Korkeakoulujen bränditutkimus on Taloustutkimuksen oma valmistutkimus, jota on tehty vuodesta 2002 lähtien.
Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä, johon vastasi noin 3000 iältään alle 30-vuotiasta suomalaista helmi-maaliskuussa 2020.


Lisätietoja:
Lisätiedot ja tutkimuksen tilaukset: 
Timo Myllymäki, tutkimuspäällikkö
010 7585 441 
timo.myllymaki@taloustutkimus.fi