Uutiset 04.05.2017
Jaa:

Kansalaiskyselyt vaikuttajaviestinnän apuvälineenä

Luotettavasti ja ammattitaitoisesti toteutettu mielipidetiedustelu on kustannustehokas ja nopea apuväline vaikuttajaviestinnässä. Muutaman tuhannen euron panostuksella voidaan selvittää suomalaisten suhtautuminen esimerkiksi suunniteltuun uuteen lainsäädäntöön ja sen aiheuttamiin vaikutuksiin.

Kansalaismielipiteen tutkiminen voi tapahtua hyvinkin nopealla tahdilla, jopa alle viikossa. Siten kansan mielipiteen ehtii useimmiten selvittää vielä keskellä päätöksentekoprosessiakin. Kysymysten ammattitaitoinen suunnittelu on kuitenkin aina ratkaisevassa osassa: huolellisesti laadituilla kysymyksillä takaamme sen, että kansalaisten käsitykset selvitetään mahdollisimman objektiivisesti. Tämä on kaikkien edun mukaista – viesti vahvistuu, jos sen tukena on näyttää luotettavasti tutkittu kansalaismielipide. Harhaanjohtavat tai muuten huonosti toteutetut kyselyt puolestaan ovat hyödyttömiä: tulokset on helppo kyseenalaistaa esimerkiksi vetoamalla huonoon kysymyksenasetteluun tai epäilyttävään tiedonkeruumenetelmään. Taloustutkimuksella on vuosikymmenien kokemus kansalaismielipiteen selvittämisestä. Autamme teitä kysymysten muotoilussa, ehdotamme parhaiten sopivaa tiedonkeruutapaa, analysoimme tulokset puolueettomasti ja olemme tarvittaessa apuna viestinnän suunnittelussa.

Haluatko tietää tarkemmin kansalaismielipidetutkimuksista? Lisätietoja antaa tutkimusjohtaja Tuomo Turja, puh. 010 758 5208 tai tuomo.turja@taloustutkimus.fi