Uutiset 14.05.2019
Jaa:

18 vuotta tietoa nuorten koulutusajatuksista

Oletko kiinnostunut siitä, mitä nuoret ajattelevat koulutuksesta ja työelämästä? Kiinnostaako sinua, millaisia opiskelijatyyppiryhmiä voi löytyä? Ja mitä he ajattelevat sinun korkeakoulustasi tai kaupungistasi tai eri koulutusaloista?

Taloustutkimus on tutkinut vuosittain suomalaisnuorten ajatuksia korkeakouluista ja ylipäänsä koulutuksesta jo vuodesta 2002 lähtien omassa Korkeakoulujen imagotutkimuksessaan. Eri vuosina on kysytty lisäksi mielipiteitä erilaisista mielenkiintoisista, ajankohtaisista asioista. 

Tämän vuoden kierroksesta 10 mielenkiintoista nostoa: 

  1. Useimmin tärkeänä tietolähteenä pidetään koulun www-sivuja.
  2. Useimmin kiinnostaa tieto pääsyvaatimuksista.
  3. Korkeakoulun valintaprosessin järjestys: Missä korkeakouluissa annetaan minua kiinnostavaa koulutusta? Mikä niistä sijaitsee kiinnostavalla paikkakunnalla? Millaisena arvelen opetuksen tason tai tutkinnon arvostuksen työmarkkinoilla? 
  4. Opiskeluala. Riippuen siitä kysytkö nuorilta naisilta vai miehiltä, keskeisimpiä opiskelualan valintaan vaikuttavia asioita ovat joko opiskelu samanhenkisten ihmisten parissa tai työelämässä menestyminen. Myös muita asioita kartoitettiin. Koulutusaloista naisia kiinnostaa useimmin joko psykologia, humanistinen ala tai terveys ja hyvinvointi, miehiä kauppatieteet, tekniikan alat tai tietotekniikka/ICT.
  5. Ammattikorkeakouluista tunnetaan useimmin Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, yliopistoista Aalto-yliopisto.
  6. Imago. Myönteisimmin kokonaisarvion perusteella ammattikorkeakouluista suhtaudutaan Tampereen ammattikorkeakouluun, yliopistoista Helsingin yliopistoon. Erilaisissa imagotekijöissä useimmin parhaan arvion saa ammattikorkeakouluista joko Poliisiammattikorkeakoulu tai Tampereen ammattikorkeakoulu, yliopistoista Helsingin yliopisto. 
  7. Opiskelukaupungeista useimmin ollaan valmiita suosittelemaan Tamperetta ja Helsinkiä. 7.  Noin joka toinen voisi kuvitella asuvansa 5 vuoden kuluttua pääkaupunkiseudulla.
  8. Tulevaisuudessa naiset useimmin haluavat tehdä töitä auttamiseen tai neuvontaan liittyvien asioiden parissa, miehet puolestaan tekniikan ja uusien teknisten laitteiden parissa.
  9. Hyödyllisimmiksi kouluaineiksi (työelämän näkökulmasta) arvioidaan yleisesti äidinkieli ja englannin kieli.
  10. Kaksi kolmesta pitää työnsaantimahdollisuuksiaan opintojen jälkeen vähintään melko hyvinä.

Opiskelijatyypit
Kyselyn päätteeksi teimme nuorille uudenlaisen ryhmittelyanalyysin: Millaisia opiskelijatyyppejä on löydettävissä? Opiskelijatyypit kertovat, millaisia nuoret ovat, mikä heitä opiskeluissa kiinnostaa ja miten he jakautuvat arvojensa ja asenteidensa kautta:

•    Hieman syrjässä viihtyviä asioista huolehtivia / huolta kantavia, 23 %
•    Taiteellisuutta arvostavia asioista vastuuta kantavia, 21 %
•    Ensisijaisesti omaa etuaan ajattelevia, 19 %
•    Ahkeria, erityisesti käytännön tekemistä arvostavia, 16 %
•    Tietoa janoavia ponnistelijoita, 12 %
•    Lähinnä helppoa opiskeluelämää odottavia, 9 % 

Tätä tietoa voidaan yhdistää kyselymme muihin kysyttyihin asioihin. Millaisia ovat tiettyihin opinahjoihin tai tietyille aloille hakeutuvat opiskelijat? Mistä kanavista tavoittaa erilaisia hakijoita ja millainen viesti heitä puhuttelee? Tulokset ovat mielenkiintoisia esimerkiksi opiskelijarekrytoinnin näkökulmasta, kun pohditte, millaiset opiskelijatyypit ovat teistä kiinnostuneita.

Aineisto
Aineisto on kerätty maaliskuussa, vastauksia saimme yhteensä noin 2500 nuorelta, lukiolaisilta, ammattiin opiskelevilta, ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoilta ja muilta alle 30-vuotiailta eri puolilta Suomea.

Tutkimuksemme aineisto on tilattavissa. Ota rohkeasti yhteyttä, kysy lisätietoja ja kerro tarpeistasi, teemme mielellämme sinulle tarjouksen analyysista.

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki, timo.myllymaki@taloustutkimus.fi