Blogi 15.03.2023
Jaa:

Miten tutkimustieto auttaa hallitsemaan vihreää siirtymää?

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävämpää taloutta sekä kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Yrityksissä ja kunnissa vihreä siirtymä voi tarkoittaa esimerkiksi investointeja puhtaaseen energiantuotantoon, kiertotalouteen, tai erilaisten uusien palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa.

Kuluttajien arjessa vihreä siirtymä tarkoittaa esimerkiksi öljylämmityksestä luopumista ja sähköautoon vaihtamista. Yhteiskunta voi tukea tätä siirtymää erilaisilla kannusteilla ja lainsäädännöllä. Vihreä siirtymä on myös arvojemme ja kulutustottumustemme kyseenalaistamista; mitä voisimme itse tehdä enemmän ja miten paljon olemme valmiita maksamaan kestävämmin ja lähellä tuotetuista tuotteista ja palveluista?

Sekä yksityisen että julkisen sektorin haaste on mitoittaa ja ajoittaa toimensa niin, että niillä saavutetaan suurin mahdollinen hyöty vihreän siirtymän edistämiseksi. Tavoitteena on pitää samalla kasvun rattaat käynnissä ja toisaalta tarjota kuluttajille mahdollisuuksia pienentää omaa hiilijalanjälkeään ja päästötaakkaansa. Miten luotettava tutkimustieto voisi auttaa kaikkia toimijoita vihreän siirtymän hallitsemisessa?

Esimerkkinä meillä Taloustutkimuksessa on parhaillaan meneillään viestinnällinen kumppanihanke, jossa tietyn kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali ja tähän tavoitteeseen pääsyä nopeuttaakseen he tarvitsevat tietoa muun muassa omaa viestintäänsä varten. Tutkimustemme kautta pystymme tunnistamaan, mistä löytyvät ihmiset, jotka ovat alttiimpia vihreälle siirtymälle ja toisaalta missä on sen suhteen eniten haasteita. Näemme jopa 250 x 250 metrin paikkatietoruudun tasolla, mistä löytyvät potentiaalisimmat sähköautoiluun siirtyvät, mihin kannattaa lisätä latausasemia jne. Lisäksi saamme tutkimustemme ja ryhmittelyjemme avulla tietoa siitä, minkälainen viestintä todennäköisesti puhuttelee mitäkin erikseen tunnistettua kohderyhmää.

Käytännössä olemme siis tehneet kuntalaisista tutkimuspohjaisia luokitteluja ja segmentointeja, joista olemme saaneet muodostettua viestinnän kohderyhmiä. Tätä kohderyhmätietoa käytetään kaupungin strategiseen suunnitteluun, viestintään ja kohderyhmän taktiseen tavoittamiseen yhdessä viestintä- ja mainostoimiston kanssa. Taustalla on tieto siitä, miksi tietty asukasryhmä tekee tietynlaisia arjen valintoja ja miten arvot ja asenteet heijastuvat kuntalaisen käytännön elämässä. Sitä kautta pystytään löytämään perusteet sille, miten eri ryhmiä kannattaa puhutella ja palvella. Segmenteistä löytyy puolestaan tieto siitä, mistä kyseiset ryhmät voi tavoittaa 1) maantieteellisesti, 2) mediakanavissa, ja 3) tiedolla rikastetuissa asukasrekistereissä.

Edellä mainitulla tavalla toimien kaupungin toimet vihreän siirtymän edistämiseksi ja auttamiseksi osuvat mahdollisimman tehokkaasti sinne, missä niiden vaikuttavuus on suurimmillaan ja toisaalta tehoton toiminta pystytään painamaan minimiin.

Haluatko kuulla lisää vihreän siirtymän hallitsemisesta tai markkinointiviestinnän strategisesta suunnittelusta kohderyhmätietoon perustuen? Ota meihin yhteyttä!

OTA YHTEYTTÄ

Kirjoittaja:
Kari Roose, KTM
CMO
Taloustutkimus Oy