Taloudellinen vaikuttavuus

Ekonometria on tilastotieteen menetelmien soveltamista taloudellisten ilmiöiden tutkimiseen. Ekonometrisessa tutkimuksessa, jota teemme, voidaan esimerkiksi estimoida taloudellisia riippuvuussuhteita, sekä arvioida julkisen tai yksityisen sektorin tekemien uudistusten euromääräisiä vaikutuksia.

Ota yhteyttä


Käytännönläheistä ja räätälöityä ekonometrista tutkimusta esimerkiksi poliittisten tai kunnallisten päätösten vaikutusten arvioimiseksi 

Miten matkailutulot, verotulot, kuluttajien ostovoima, yksityinen tai yritysten kulutus tms. muuttuisivat jos jotain reunaehtoja tai muuttujia muutetaan? Eli mitkä ovat päätösten vaikutukset julkisen sektorin, yritysten tai kansalaisten/kuluttajien tasoilla? 

Käytämme työkaluina aikasarja-analyyseja, mallinnusta, ennustealgoritmeja, sekä tietolähteinä niin asiakkaidemme dataa, haastattelututkimusta kuin avointa dataakin, yhdessä tai erikseen.

Kerro mistä asiasta sinä halusit taloudellisen vaikuttavuuslaskelman – ota yhteyttä!

Holm Pasi

Senior Client Director pasi.holm@taloustutkimus.fi 010 758 5212