Taloudellinen vaikuttavuus

Ekonometria on tilastotieteen menetelmien soveltamista taloudellisten ilmiöiden tutkimiseen. Ekonometrisessa tutkimuksessa, jota teemme, voidaan esimerkiksi estimoida taloudellisia riippuvuussuhteita sekä arvioida julkisen tai yksityisen sektorin tekemien uudistusten euromääräisiä vaikutuksia.

Ota yhteyttä


Käytännönläheistä ja räätälöityä ekonometrista tutkimusta esimerkiksi poliittisten tai kunnallisten päätösten vaikutusten arvioimiseksi 

Miten matkailutulot, verotulot, kuluttajien ostovoima, yksityinen tai yritysten kulutus tms. muuttuisivat, jos jotain reunaehtoja tai muuttujia muutetaan? Mitkä ovat päätösten vaikutukset julkisen sektorin, yritysten tai kansalaisten/kuluttajien tasoilla? 

Käytämme työkaluina aikasarja-analyyseja, mallinnusta ja ennustealgoritmeja sekä tietolähteinä niin asiakkaidemme dataa, haastattelututkimusta kuin avointa dataa, yhdessä tai erikseen.

Kerro mistä asiasta sinä halusit taloudellisen vaikuttavuuslaskelman – ota yhteyttä!