Kuluttajabarometri ASUMINEN

Uusi asumisen kuluttajabarometri seuraa kuluttajien käyttäytymistä ja aikeita asumisen osalta. Kuluttajat miettivät parhaillaan rahankäyttöään uudelleen ja etsivät säästökohteita - joko pakosta tai asenneilmaston muutoksen vuoksi. Miten kuluttajat arvioivat oman taloutensa tilaa? Mistä säästetään ensimmäiseksi? Mitä aiotaan tehdä asumisen kustannusten pienentämiseksi?

Ota yhteyttä


Mitä kuluttajabarometrissa on tutkittu?

Raportti antaa sinulle vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten kuluttajat arvioivat oman taloutensa tilaa?
  • Kenellä menee hyvin ja ketkä joutuvat säästämään lähes kaikesta?
  • Mistä säästetään ensimmäisenä?
  • Mitä toimenpiteitä on jo tehty asumisen kulujen säästämiseksi?
  • Mitä aiotaan tehdä asumisen kulujen säästämiseksi?

Milloin kysely on tehty ja minkälaisella otannalla?

Kuluttajabarometrin tiedonkeruu on toteutettu elokuussa 2022.  Seuraavan kierroksen tiedonkeruu on suunnitteilla alkuvuodesta 2023. Tulokset on painotettu edustamaan 15–79-vuotiasta väestöä Manner-Suomessa. Vastaajia on yli 2000 per tutkimuskierros. 

Miten tulokset raportoidaan?

Tulokset toimitetaan tilaajille helppokäyttöisenä Powerpoint-raporttina. Tulokset ovat saatavilla myös Suomi kohderyhmiksi -palvelussamme, jossa ne ovat tarkasteltavissa karttanäkymässä alueellisesti hyvinkin tarkasti väestömallinnuksen avulla. Samassa näkymässä on paljon muutakin tutkimus- ja väestötietoa ja kokonaisuuden avulla voidaan muodostaa suoraan myös markkinoinnin kohdeyleisöjä helposti hyödynnettäväksesi!

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Ristiluoma Riitta

Senior Insight Manager riitta.ristiluoma@taloustutkimus.fi 010 758 5332

Salonen Outi

Account & Insight Director outi.salonen@taloustutkimus.fi 010 758 5425