Pk-yrityspäättäjätutkimus – Business Telebus

Kun haluat tavoittaa pk-yritysten päättäjiä helposti, vakioitu pk-yritystutkimuksemme Business Telebus voi vastata tarpeeseesi. Se on Suomen ainoa pk-päättäjiin kohdistuva säännöllisesti toistuva tutkimus, johon voi tulla mukaan vaikka vain yhdellä omalla kysymyksellä. Kustannukset jakautuvat useille toimeksiantajille, joten menetelmä on myös kustannustehokas.

Ota yhteyttä


Mihin Business Telebus soveltuu?

Menetelmä soveltuu esimerkiksi hankinta-aikeiden selvittämiseen, kilpailijatiedon hakemiseen, tunnettuuden, mielikuvien ja imagon selvittämiseen, tuotteiden tai palveluiden käytön selvittämiseen, palvelukokemusten kartoittamiseen, tai vaikka mainonnan huomioarvon ja mielikuvien tutkimiseen. Oikeastaan lähes mihin tahansa aihealueeseen, jota voi kartoittaa puhelimitse ja suhteellisen lyhyessä haastatteluajassa.

Keitä haastatellaan?

Vastaajina on ensisijaisesti toimitusjohtaja/yrittäjä/omistaja ja toissijaisesti talousjohdon edustaja. Yhdellä kierroksella haastatellaan 300 päättäjää. Tutkimus edustaa valtakunnallisesti 5–249 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä toimialan ja yrityskokoluokan mukaan. Kohderyhmää voi myös rajata vastaajien yritysten kokoluokan, toimialan tai sijainnin perusteella. Ja useampia tutkimuskierroksia voi ketjuttaa suuremman vastaajamäärän saavuttamiseksi. Tutkimus tehdään puhelimitse 7 kertaa vuodessa, joka kerta eri vastaajilla.

Aikataulut 2022

 


Kysymykset
viikko


Kenttätyö
Viikot


Tulokset
Viikot

1. kierros 6 7–8 8–9
2. kierros 9 10–11 11–12
3. kierros 18 19–20 21–22
4. kierros 23 24–25 25–26
5. kierros 36 37–38 38–39
6. kierros 40 41–42 42–43
7. kierros 45 46–47 47–48


Mukaantulo on helppoa ja vaivatonta, autamme myös kysymysten muotoilussa eli Sinulla pitää olla vain tietotarve, hoidamme loput tulosten raportoitiin asti haluamallasi tavalla.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Mikkonen Katja

Senior Client Director katja.mikkonen@taloustutkimus.fi 010 758 5257