Tekstianalytiikka

Käytämme tekstianalytiikkaa kun suurista tekstimassoista on tarvetta luokitella eri aihealueita. Menetelmä tarjoaa mahdolliseen löytää uusia merkityksiä ja insightia teksimassasta, joka vaatii liikaa aikaa ja vaivaa ihmistyönä tehtäväksi. 

Tekstianalytiikka on avuksi esimerkiksi avoimen asiakaspalautteen tai erilaisten kyselyiden avoimen palautteen läpikäymiseen pidemmältäkin aikaväliltä

Ota yhteyttä


Esimerkki tekstianalytiikasta:
Politiikan vuosi 2020

Visualisoimme ihmisten politiikkamielikuvia käyttämällä aineistona valtakunnallisia puhelinhaastatteluja. Haastatteluissa ihmisiltä kysyttiin, mikä viime aikojen kotimaan politiikan positiivinen ja negatiivinen tapahtuma heillä on jäänyt päällimmäisenä mieleen. Yhdistimme avoimet vastaukset ja teimme niistä aihemallinnuksen koneoppimisen menetelmillä.

Mitkä aiheet politiikassa puhuttivat vuonna 2020?

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Perälahti Marko

Senior Client Director, Data Science marko.peralahti@taloustutkimus.fi 010 758 5290