Datan rikastaminen

Tutkimus-, asiakas- ja avoimen datan yhdistäminen yhdeksi analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi voi olla yritykselle selvä kilpailuedun lähde. 

Datan rikastamis- ja mallinnuspalveluidemme avulla datat liittyvät yhteen ja asiat ryhtyvät keskustelemaan uusilla tavoilla keskenään. Syntyy uutta tietoa liiketoiminnan tueksi helposti hyödynnettävässä muodossa. 

Ota yhteyttä


Tiedon rikastamisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat

Tutkimuksista peräisin olevalla tiedolla on mahdollista rikastaa muuta tietoa, esim. omaa asiakastietokantaa. Rikastaminen tehdään suoraan datan perusteella tai tulokset tilastollisin menetelmin.

Vastaavasti asiakkaan omasta asiakaskannasta tai vaikka avoimesta datasta peräisin olevia tietoja on mahdollista kiinnittää joko tutkimuspaneeliimme tai liittää yksittäisen tutkimuksen dataan. Tällöin tulevien tutkimusten tulokset on mahdollista raportoida samoilla mittareilla kuin yrityksen itsensä tekemät muut analyysit, esim. asiakassegmenteittäin. Ja ennen kaikkea löytää ja tehdä uusia havaintoja, joita tietojen yhdistäminen mahdollistaa.

Kolmas merkittävä tiedon rikastamisen alue on tulevien tapahtumien ennustaminen perustuen jo tapahtuneisiin asioihin ja erilaisten tietolähteiden yhdistelemiseen ja algoritmikehitykseen.

Kysy meiltä lisää, sopiva ratkaisu löytyy varmasti!

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Perälahti Marko

Senior Client Director, Data Science marko.peralahti@taloustutkimus.fi 010 758 5290