Taloudellinen vaikuttavuus

Ekonometria on tilastotieteen menetelmien soveltamista taloudellisten ilmiöiden tutkimiseen. Ekonometrisessa tutkimuksessa, jota Taloustutkimus tekee, voidaan esimerkiksi estimoida taloudellisia riippuvuussuhteita, sekä arvioida julkisen tai yksityisen sektorin tekemien uudistusten euromääräisiä vaikutuksia.


Pasi Holm
pasi.holm@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5212

Tuotekuvaus

Teemme käytännönläheistä, tiettyyn tarpeeseen räätälöityä ekonometrista tutkimusta esimerkiksi poliittisten tai kunnallisten päätösten vaikutusten arvioimiseksi. Miten muuttuvat matkailutulot, verotulot, kuluttajien ostovoima, yksityinen tai yritysten kulutus jne. Lyhyesti, mitkä ovat päätösten vaikutukset julkisen sektorin, yritysten tai kansalaisten/kuluttajien tasoilla? Käytämme työkaluina aikasarja-analyyseja, mallinnusta, ennustealgoretmeja, sekä tietolähteinä niin asiakkaidemme dataa, haastattelututkimusta kuin avointa dataakin, yhdessä tai erikseen.