Strategiaportaat

Strategiaportaat-tutkimus kertoo, miten yrityksen/organisaation johto on menestynyt strategian laatimisessa ja sen läpiviennissä.


Paula Lehto
paula.lehto@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5275

Tuotekuvaus

  • Tutkimuksessa kysytään yrityksen/organisaation strategian tuntemista sekä spontaanisti että autetusti.
  • Lisäksi selvitetään onko strategia selkeä, ymmärrettävä ja helposti saatavilla, kuinka hyvin strategia on kuvattu, miten se toimii käytännön tasolla ja kuinka helppoa strategian toteuttaminen on omissa työtehtävissä.
  • Samalla voidaan selvittää myös kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat omaan työhönsä, organisaation työilmapiiriin ja työnantajaansa sekä kuinka todennäköisesti suosittelisi työnantajaansa ystäville ja tuttaville.
  • Strategiaportaat-tutkimukseen on valmis lomake.Strategia kuvataan lomakkeella seuraavasti: Strategialla tarkoitetaan kokonaisuutta jossa kuvataan organisaation päämäärä sekä keinot, jolla päämäärään päästään.


Porrasprofiili: Strategian tunteminen, ymmärtäminen, näkyminen ja toteutuminen.


  • Kokee strategian toteuttamisen helpoksi ja kokee myös työnantajaorganisaation toteuttavan laatimaansa strategiaa käytännössä
  • Työnantajan strategialla nähdään olevan selkeä yhteys organisaation toimintaan käytännön tasolla
  • Voi sanoa ymmärtävänsä, mitä organisaation strategia tarkoittaa käytännössä
  • Tuntee työnantajan strategian