Red Star – mainonnan arviointityökalu

RED STAR (Structured Test of Advertising Response) on standardoitu mainonnan arviointimenetelmä. Menetelmän kehittämisen taustalla on vuosien kokemus mainonnan testaamisesta sekä laajojen aineistojen analyyseja. Menetelmän on kehittänyt irlantilainen RED C -tutkimusyritys.


Marko Perälahti
marko.peralahti@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5290

Tuotekuvaus

Red Star -työkalu sisältää monipuoliset mittarit, jotka tuottavat täydellisen kuvan mainoksen toimivuudesta:

1) Yhteys – oletko tavoittanut kohderyhmäsi ja kiinnostaako heitä mainoksesi
2) Tunne – miten kohderyhmäsi reagoi mainokseen
3) Vaikutus – mitä mainoksesi saa aikaiseksi kohderyhmässäsi

Kokonaiskuva mainoksen toimivuudesta kuvataan Red Star -indeksillä, jonka lisäksi raportti sisältää yksityiskohtaiset tulokset kaikista mittareista.

Menetelmää voidaan käyttää esi- ja jälkitutkimuksessa sekä osana tracking-tutkimusta. Red Star soveltuu televisio-, radio-, printti-, ulko- sekä nettimainonnan mittaamiseen. Mainoksen vahvuudet ja heikkoudet raportoidaan selkeästi ja kun mediapanokset yhdistetään mittaustuloksiin, saadaan lisää analytiikan mahdollisuuksia.