Rakentavan työelämän tutkimus

Suuri osa työyhteisön haasteista johtuu siitä, että organisaatioissa olevaa kapasiteettia ja voimavaroja ei osata täysin hyödyntää. Paremman työelämän tutkimus on Taloustutkimuksen ja Hunting Minds Oy:n yhdessä kehittämä täysin uudenlainen ilmapiirikartoitus, jonka avulla saat tietoa keskeisistä menestymiseen vaikuttavista edellytyksistä.


Paula Lehto
paula.lehto@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5275

Tuotekuvaus

Tutkimuksen sisältö perustuu viimeisimpään tietoon ihmismielestä ja aivoista.Tutkimus auttaa suuntaamaan huomiota tavalla, joka aikaansaa sekä parempaa hyvinvointia että tuloksia.

Rakentavan työelämän tutkimus kattaa seuraavat osa-alueet:

  1. Ajattelun kehittäminen – miten hyvin organisaatio kykenee tehokkaaseen ja uutta luovaan ajatteluun
  2. Tunteiden rakentaminen – miten organisaatiossa toimintaa voi ohjata niin, että se saa aikaan paremman suorituksen mahdollistavia tunteita
  3. Tekemisen selkiyttäminen – miten asioiden toteutuminen ja selkeys varmistetaan

Näiden tekijöiden huomiointi ja kehittäminen säästää aikaa ja rahaa ja lisää samalla hyvinvointia.

Tutkimukseen on myös mahdollista lisätä aiemmasta tutkimuksesta tai esim. tuloskortista kysymyksiä joiden kehittymistä halutaan seurata.

Monipuoliset analyysit ja selkeä raportti toimivat konkreettisena työkaluna, jonka avulla työyhteisöä koskeviin kysymyksiin on helppo löytää vastauksia: Mitkä ovat ensisijaiset menestymiseen vaikuttavat kehityskohteet työyhteisössämme näillä alueilla? Miten meillä voidaan verrattuna muihin vastaaviin yrityksiin?