Nettikvalit

Kvalitatiivista tutkimusta tehdään nykyään paljon myös netissä, joko useamman päivän kestävänä keskustelufoorumina tai tunnin parin livechattina. Meiltä saat asiantuntevan toteutuksen ja moderoinnin myös netissä toteutettavaan laadulliseen tutkimukseen aiheesta riippumatta.


Sari Roth
sari.roth@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5242

Tuotekuvaus

Nettipohjaisten kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien yksi merkittävimmistä vahvuuksista on hankalien kohderyhmien parempi tavoitettavuus. Myöskään maantieteellinen etäisyys ei ole este laadullisen tutkimuksen toteutukselle: haastateltavat voivat osallistua keskusteluun tai tehtäviin kotoaan käsin, mistä päin Suomea tahansa, tai mobiilisti sieltä missä ikinä ovatkin. Lisäksi vastaajan on helpompi säilyttää anonymiteettinsä netissä kuin kasvokkain kohtaamisissa, mikä mahdollistaa entistä paremmin myös sensitiivisten aiheiden käsittelyn.

Reaaliaikainen ryhmäkeskustelu

Ryhmäkeskustelu internetin välityksellä muistuttaa paljon tavallista ryhmäkeskustelua, sillä erotuksella että keskustelijat istuvat yhteisen keskustelutilan sijasta omien tietokoneidensa ääressä kotona tai työpaikalla. Osallistujia yhdessä keskustelussa on tyypillisimmin noin 10. Keskustelu kestää 1–2 tuntia, ja tutkijamme moderoi keskustelua koko ajan. Tutkimuksen tilaaja voi halutessaan seurata keskustelua omalta ruudultaan ja ehdottaa moderaattorille lisäkysymyksiä. 

Keskustelupalsta – Online community

Keskusteluryhmään kutsumme tavallisimmin 25–30 henkilöä. Keskustelufoorumi on auki osallistujille useamman vuorokauden ajan. Ajatusten vaihto etenee samaan tapaan kuin internetkeskustelu millä tahansa internetin keskustelupalstalla: keskustelijat voivat antaa omia kommenttejaan esitettyihin aiheisiin ja kysymyksiin sekä kommentoida toisten keskustelijoiden lähettämiä viestejä. Toisin kuin reaaliaikainen ryhmäkeskustelu, tämä menetelmä ei ole tarkasti kellonaikaan sidottu, vaan keskustelijat voivat antaa omat kommenttinsa juuri silloin kuin heille parhaiten sopii. Moderaattorimme antaa ryhmälle keskustelun aiheet, seuraa keskustelua ja esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä. Tutkimuksen tilaaja voi seurata keskustelua omilla tunnuksillaan.

Mobiili-etnografia

Osallistujat kertovat omasta elämästään ja arjestaan kuvien ja videoiden kautta juuri silloin, kun jotain oleellista tapahtuu. Osallistujien lähettämä sisältö välittyy applikaation kautta reaaliajassa joko suoraan tutkijalle tai tutkimusyhteisöön, jossa tutkimushanketta toteutetaan. Dialogi tutkijan ja tutkittavan välillä sekä tutkimusyhteisön jäsenten kesken tuottaa rikkaan aineiston tosielämän tarinoita, jotka auttavat ymmärtämään ihmisiä ja heidän kokemuksiaan käsiteltävästä aihealueesta.