Kvalitatiivinen tutkimus

Syvällistä ymmärrystä kehittämistyön pohjaksi. Palvelumme auttavat, kun olet kehittämässä:

uutta liiketoimintaa, kategoriaa tai konseptia
brändin arvoa kohderyhmälle
tarpeita ja motiiveja paremmin huomioivaa segmentointia
asiakaskokemusta palvelu- ja ostopolulla


Pirjo Ekman
pirjo.ekman@inspirans.fi
p. 050 591 1030

Sari Roth
sari.roth@taloustutkimus.fi
p. 010 7585 242

Tuotekuvaus

Kvalitatiivinen markkinatutkimus vastaa kysymyksiin miksi, millainen ja miten; se on luonteeltaan kuvailevaa, diagnosoivaa, arvioivaa ja luovaa. Laadullista otetta hyödynnetään paljon muun muassa uusien tuotteiden ja markkinointikonseptien luomisessa ja esitestaamisessa.

Kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää sekä itsenäisesti että yhdessä kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen kanssa. Kvalitatiivisella esiselvityksellä voidaan laatia kvantitatiivisen vaiheen kysymykset, jotka loogisesti rakentuvat kattamaan tutkimusongelman kannalta keskeisiä osa-alueita ja kokonaisuuksia. Kvalitatiivisella tutkimuksella voidaan myös syventää kvantitatiivisessa mittauksessa saatuja tuloksia.

Menetelmät

Kvalitatiivinen tiedonkeruu tapahtuu tyypillisesti kasvotusten joko ryhmäkeskusteluina tai henkilökohtaisina syvähaastatteluina. Myös online-ryhmäkeskustelut, havainnointi ja etnografiset menetelmät kuuluvat menetelmäpalettiimme.

Kvalitatiivinen tutkimus Taloustutkimuksessa

Taloustutkimuksessa kvalitatiivisesta tutkimuksesta vastaa siihen erikoistunut oma tytäryhtiömme, Suomen johtava kvalitoimisto Inspirans Oy. Meiltä saat huippuluokan laadullista tutkimusta muun muassa…

  • konsepti- ja tuotekehitykseen
  • brändin johtamiseen ja kehittämiseen
  • markkinointiviestinnän kehittämiseen
  • shopper-kokemuksen kehittämiseen
  • motiivipohjaiseen segmentointiin
  • customer journeyn kehittämiseen

Katso lisätietoja Inspirans.fi