Flow-lukijasuhdetutkimus

Flow-tutkimus on lehtien sisältötuotannon kehittämistä palveleva kokonaisuus. Siinä analysoidaan lehden ja sen lukijakunnan välistä suhdetta, sivu sivulta, juttu jutulta, osio osiolta. Tutkimus antaa erinomaisen työvälineen vahvistaa lehden eri sisältöalueita tai luoda uusia puhuttelevia kokonaisuuksia menettämättä lehden lojaalia lukijakuntaa.


Anne Melander
anne.melander@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5356

Tuotekuvaus

Flow tuottaa lehden sisällöntuotantoa varten tunnuslukuja, jotka kuvaavat artikkelien, kolumnien ja juttujen lukemisen intensiteettiä ja laatua. Laatu merkitsee lehden konseptista riippuen esimerkiksi lukijan kokemaa hyötyä, mielenkiintoisuutta tai hyödyllisyyttä. Flow kertoo, mitkä artikkelit ja vakiopalstat puhuttelevat lähes koko lukijakuntaa ja minkä tyyppiset jutut ydinkohderyhmä ohittaa. Flow’ssa voidaan mitata myös lukijoiden tyytyväisyyttä lehden aihealuetarjontaan tai lehden ulkoasuun liittyviä kysymyksiä, kuten kuvan ja tekstin välistä suhdetta tai aukeamien katseenvangitsijaelementtejä. 

Kustantajana oman lehtesi lukupaketin ydin on varmaankin hyvin tiedossa. Mutta tiedätkö mikä kilpailevien lehtien sisällössä puhuttelee ja koskettaa voimakkaimmin niiden kokonais- ja osayleisöjä?

Flow voidaan toteuttaa yhdestä lehdestä pisteittäisenä tutkimuksena, mutta se toimii myös erinomaisesti lehden jatkuvan kehittämisen tukena kun sitä toistetaan esim. puolen vuoden/vuoden välein. Tällöin kerätään vertailutietoa eri osakohderyhmien lukusuhteen kehittymisestä ja reagoinnista lehden sisältökonseptissa ja ulkoasussa mahdollisesti toteuttaviin muutoksiin.